• Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Bidragssystemen görs mer rättvist

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att se över bidragssystemen. Detta för att det ska bli mer rättvist och inte bli diskriminerande.

Under hösten kommer kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping att se över både boknings- och bidragssystemet för föreningar som vill ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna utvecklas. Detta gör de för att kunna ge plats åt flera nya idrotter och fritidsföreningar som har kommit lite i skymundan.

Gjort förstudie

I dag finns en del begränsningar som inte är rimliga för alla föreningar som söker bidrag. Många som söker hindras från att växa eftersom sökkriterierna inte är helt anpassade för nya kultur- och fritidsformer. Det visar en förstudie som gjorts. Studien presenteras inte förens om en månad men ansvariga politiker har kunnat få se åt vilket håll det lutar.

– Vi såg förstudien och insåg att vi får göra om nu så att det blir rättvist för alla. Vi har sett att framför allt svenskfödda pojkar har premierats och det är viktigt att alla får samma chans, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Diskrimineringsrisk

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att se över bokningssystemen för exempelvis idrottshallar i kommunen så att även mindre och nyetablerade föreningar ska kunna vara med och få tid till träning. Och Cecilia Gyllenberg Bergfasth säger att det inte bara är en fråga om att ge plats, utan att det är diskriminering annars.

– Alla måste få tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Om inte exempelvis personer med funktionsnedsättning ens får möjlighet att utveckla sina intressen så handlar det om diskriminering, säger hon.