• Miljö- och naturvårdskommittén delade ut stipendium och hedersomnämnanden. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Bo Andersson och Hilding Karlsson är hedrade över stipendiet. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Wilhelm Caspary och dottern Thea visar lastcykeln. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Naturguiden Lars Frölich fick hedersomnämnande.

Bidrar till vattenkvalitet och minskade utsläpp

Årets miljö- och naturvårdsstipendium på 10 000 kronor går till gemensamhetsföreningar för avlopp. De har bidragit till minskade utsläpp i närmaste vattendrag samtidigt som kvaliteten på grundvatten och dricksvatten i områdena skyddas.

–Det känns väldigt hedrande. Det var inte så förväntat från början, för vi visste knappt att stipendiet fanns. Men när vi var med i nomineringen så trodde vi att det fanns en chans, för vi har lagt ner många timmar ideellt i den här arbetsgruppen. Det blev ett riktigt bra slutresultat och alla är nöjda och glada, säger Hilding Karlsson som är representant för gemensamhetsföreningarna.

Förebilder inför fortsatt arbete

Kommittén för Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium gav motiveringen att anläggningssamfälligheterna har bidragit till att de lokala utsläppen från enskilda avlopp i bebyggelsegrupperna har upphört. Det har genomförts genom att lokala ledningsnät har anlagts och anslutits till närmaste kommunala avloppsnät, vilket leder till minskade utsläpp och att vattenkvaliteten skyddas. Miljö- och naturvårdskommittén ser föreningarna som förebilder inför fortsatt arbete med att skydda och förbättra kvaliteten i sjöar och vattendrag i kommunen.

Fick inget bidrag

I början ansökte gemensamhetsföreningarna till Länsstyrelsen om att få bidrag, vilket de aldrig fick.

–Ibland känns det lite svårt att göra sånt här, för det blir ganska stora kostnader som ska till kommunen och Tekniska Verken. Ett tag var det så att anslutningssummorna höll på att stjälpa projektet, berättar Bo Andersson, representant för gemensamhetsföreningarna.

”En succé”

Lastcykelpoolen i Stolplyckan och naturguiden Lars Frölich fick hedersomnämnanden. Wilhelm Caspary kom på idén till att starta en lastcykelpool i kollektivhuset Stolplyckan efter att han läste i tidningen om en hyresrättsförening som hade en cykelpool.

–Jag kände direkt att det är något som vi måste göra i vårt kvarter. Så vi gjorde en projektgrupp och vi pratade även med vår hyresrätt Stångåstaden som tyckte att det var en jättebra idé. Konstigt nog var också alla boende väldigt positiva, lastcykeln kostar ju 35 000 kronor och i vår förening är det jättemycket pengar. Sedan dess har cykeln varit en succé, den är utlånad hela tiden, berättar Wilhelm Caspary.

Miljö- och naturvårdskommittén motivering var: ”som pionjärer av lastcykelpool i hyresgästers regi i Linköping och i Sverige, visar de boende i Stolplyckan hur man kan transportera sig och resa mer klimatsmart. Detta är inte minst viktigt i Linköping då kommunens målsättning är att bli CO2-neutralt 2025”.

”Hans guidningar görs på ett pedagogiskt vis”

Lars Frölich fick motiveringen att han ”på ett personligt, kunnigt och inspirerande sätt delar med sig av sina natur-, kultur- och historiska kunskaper vid guidningar inom Linköpings kommun. Hans guidningar görs på ett pedagogiskt vis, så att både ung och gammal förstår naturens betydelse i ett större kretsloppssammanhang”.

– Hedersomnämnandet är ett erkännande för det vi håller på med, säger Lars Frölich.