• Miljö- och naturvårdskommittén delade ut stipendium och hedersomnämnanden. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Bidrar till vattenkvalitet och minskade utsläpp

Belönas med stipendium

Årets miljö- och naturvårdsstipendium på 10 000 kronor går till gemensamhetsföreningar för avlopp. De har bidragit till minskade utsläpp i närmaste vattendrag samtidigt som kvaliteten på grundvatten och dricksvatten i områdena skyddas.
– Det känns  väldigt hedrande. Det var inte så förväntat från början, för vi visste  knappt att stipendiet fanns. Men när vi var med i nomineringen så trodde  vi att det fanns en chans, för vi har lagt ner många timmar ideellt i  den här arbetsgruppen. Det blev ett riktigt bra slutresultat och alla är  nöjda och glada, säger Hilding Karlsson som är representant för  gemensamhetsföreningarna.

Förebilder inför fortsatt arbete


Kommittén  för Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium gav motiveringen  att anläggningssamfälligheterna har bidragit till att de lokala  utsläppen från enskilda avlopp i bebyggelsegrupperna har upphört. Det  har genomförts genom att lokala ledningsnät har anlagts och anslutits  till närmaste kommunala avloppsnät, vilket leder till minskade utsläpp  och att vattenkvaliteten skyddas. Miljö- och naturvårdskommittén ser  föreningarna som förebilder inför fortsatt arbete med att skydda och  förbättra kvaliteten i sjöar och vattendrag i kommunen.

Fick inget bidrag


I början ansökte gemensamhetsföreningarna till Länsstyrelsen om att få bidrag, vilket de aldrig fick.
– Ibland  känns det lite svårt att göra sånt här, för det blir ganska stora  kostnader som ska till kommunen och Tekniska Verken. 
Ett tag var det så  att anslutningssummorna höll på att stjälpa projektet, berättar Bo  Andersson, representant för gemensamhetsföreningarna.

”En succé”


Lastcykelpoolen  i Stolplyckan och naturguiden Lars Frölich fick hedersomnämnanden.  Wilhelm Caspary kom på idén till att starta en lastcykelpool i  kollektivhuset Stolplyckan efter att han läste i tidningen om en  hyresrättsförening som hade en cykelpool.
– Jag  kände direkt att det är något som vi måste göra i vårt kvarter. Så vi  gjorde en projektgrupp och vi pratade även med vår hyresrätt  Stångåstaden som tyckte att det var en jättebra idé. Konstigt nog var  också alla boende väldigt positiva, lastcykeln kostar ju 35 000 kronor  och i vår förening är det jättemycket pengar. Sedan dess har cykeln  varit en succé, den är utlånad hela tiden, berättar Wilhelm Caspary.
Miljö-  och naturvårdskommittén motivering var: ”som pionjärer av lastcykelpool  i hyresgästers regi i Linköping och i Sverige, visar de boende i  Stolplyckan hur man kan transportera sig och resa mer klimatsmart. Detta  är inte minst viktigt i Linköping då kommunens målsättning är att bli  CO2-neutralt 2025”.

”Hans guidningar görs på ett pedagogiskt vis”


Lars  Frölich fick motiveringen att han ”på ett personligt, kunnigt och  inspirerande sätt delar med sig av sina natur-, kultur- och historiska  kunskaper vid guidningar inom Linköpings kommun. Hans guidningar görs på  ett pedagogiskt vis, så att både ung och gammal förstår naturens  betydelse i ett större kretsloppssammanhang”.
– Hedersomnämnandet är ett erkännande för det vi håller på med, säger Lars Frölich.