• Vadstena slott. Foto: Leif Larsson

Bilden av Östergötland

Efter att ha besökt ett antal östgötska städer, alla stolta bärare av vår historia, tar vi nu steget över till konstens och litteraturens värld. Vi ställer oss frågan vad inom de sköna konsterna, som är omistligt för oss östgötar? Hur kan en kanon för Östergötland se ut? Delvis har vi redan tangerat detta på vår rundresa i Östergötland. Ellen Key bedrev en stor del av sitt författarskap inom Ödeshögs geografiska gräns och den heliga Birgitta är med sina nedtecknade uppenbarelser knuten till Vadstena.

Vi ställer oss nu frågan om vad vi ser som viktiga delar av Östergötlands kulturella identitet. Både Birgitta och Ellen hör med sina skrifter hit, men det finns många fler - och det är viktigt att poängtera att det inte är upphovsmännens födelseort som är det viktiga, utan hur det som de skildrat kan knytas hit och hur det har bidragit till uppfattningen om Östergötland.

Sommarens stora utställning i Vadstena, ägnas åt Prins Eugen, målarprinsen kallad. Kan hans målningar över Vättern och östgötaslätten räknas hit? Även om verken är omistliga i sig, är det bara de som bäst sammanfattar det genuint östgötska, som får plats i vår kanon. Men nog hör väl Prinsen hit?

Vi börjar med bilden

Som redan framgått kan det vara svårt, nästan omöjligt, att välja något som för alla inte bara är igenkännbart, utan också har förmågan att gestalta något som omisskännligt hör Östergötland till. Man kan välja ur konsthistorien, eller man kan se ett landskap framför sig, ett föremål eller ett byggnadsverk. August Malmström gjorde sig med sin målning "Grindslanten" odödlig i den svenska konsthistorien. Hans bild från 1885, av pojkarna som slåss om en futtig kopparslant säger mycket om en svunnen tids utbredda fattigdom. Men är det Östergötland vi tänker på då vi ser tavlan? Även om Malmström är uppvuxen i vårt eget landskap (Västra Ny, inte långt från Medevi) tvistar de lärde om motivet är hämtat härifrån. Lämnar vi hårklyverierna åt sidan, kan vi redan nu konstatera att "Grindslanten" ändå kommer att hamna högt upp på listan av bilder som kan knytas till Östergötland.

Hur ser din bild av Östergötland ut?

Vi vänder oss nu till våra läsare för att hitta fler exempel. Och det gäller som sagt inte bara målningar. Vi önskar oss bilder av landskap, skulpturer och landskapsvyer, som hör vårt Östegötland till och som för en besökare kan bidra till förståelsen av vårt landskap.

Skicka in

Beskriv eller fotografera det som du tycker bäst illustrerar Östergötland. Bifoga också en motivering till ditt val och skicka in det senast tisdag nästa vecka till: lina.karlsson@linkopingsposten.se

Därmed ger du oss också rätten att publicera ditt bidrag. Några av dem kommer nämligen att få plats i ett kommande nummer av tidningen. På så vis bygger vi tillsammans upp en modern bild av Östergötland.

Från bild till text

Efter det att vi valt bland era bilder fortsätter vi med texter om Östergötland. Ni kan redan nu börja fundera över romaner, dikter, dramer och sångtexter, som på ett eller annat sätt beskriver Östergötland. Men, vi börjar med bilden. Lycka till!

Ordförklaring:

Kanon: Rättesnöre, ytterst av grekiskans kanón, måttstock, regel. (Något bestående, något som måste finnas med, när man som i vårt fall beskriver Östergötland.)