•  Biskop Martin har goda förhoppningar på det nya året. Foto: Patrik Ekström

Biskopen ber för en lugnare värld

Vad har biskop Martin Modéus för tankar inför det nya året, vilka utmaningar står stiftet och kyrkan inför och blir det flera köttfria luncher på fredagarna även under nästa år? Dessa frågor och några till svarar vår biskop på i en öppenhjärtlig intervju.

Egentligen har man personaldag på Stiftkansliet och därmed stängt men trots detta tar sig Martin Modéus sig tid för att dela med sig av sina tankar om det nya året som ligger framför honom, kyrkan och inte minst världen. Man kan lugnt konstatera att Biskop Martin är en man i tiden och med tankar om sin omvärld.

Finns mycket glädje

– Det finns mycket att glädja sig åt och som lovar gott inför det år som ligger framför oss. Det nya klimatavtalet är väldigt glädjande måste jag nog säga och det skänker hopp inför framtiden. Martin Modéus pratar ofta i bilder och han använder gärna uttrycket ”att slå in en kil” när han pratar om att göra gott. Hur man med små enkla medel kan sprida ljus, glädje och inte minst hopp. Hur en slant i en tiggares bössa kan öppna upp för flera goda gärningar och hur en köttfri lunch en fredag kan ändra sättet att tänka och handla.

– Just det här med att jag börjat med att äta vegetariskt en fredag är något som slagit igenom och det är inte på något sätt att jag vill att vi alla ska bli vegetarianer utan bara att man ska tänka efter lite på vad man handlar och vad man äter. Sedan får man ta det lite med glimten i ögat, menar Biskop Martin som tror på bönen och dess kraft.

Jag är redo

– Många menar att bönen är ett sätt att lämna ifrån sig ett problem på Gud men jag vill påstå att det är precis tvärtom, att det är ett sätt att säga ”jag är redo”. Stiftet eller Svenska Kyrkan har många framtida utmaningar. Man dras med en minskande medlemskader men trots detta så är hela 65 procent av landets befolkning medlemmar. I kriser är det självklart att vända sig till kyrkan, som enligt Biskop Martin, är kvar där med frågorna, sorgen och tårarna när väl blåljuden släckts och den direkta krisen är över så är kyrkan kvar där med präster, diakoner och tröstande ord. Ibland kan olika trauman leva kvar i både fem, tio och till och med tjugo år.

Klarar krisen

– Vi inom kyrkan är bra på det här med att hantera kriser och det är också därför olika myndigheter vill att vi ska finnas med när det uppstår en kris av något slag.

En utmaning är att det finns kyrkor som, i princip, står oanvända under stora delar av (kyrko)året.

– Jag skulle nog inte vilja påstå att det finns inga övertaliga kyrkor. Det finns däremot en hel del underanvända kyrkor. Jag vill se att man använder våra kyrkor och då, i första hand, för bön. Det behöver egentligen inte var så märkvärdigt, man öppnar upp kyrkan, håller någon form av gudstjänst möjligen och sedan så stänger man och låser när man går.

Ett nytt brev

Just nu arbetar Martin Modéus på, vad som på kyrkospråk, heter Herdebrev, vilket inte är något annat än ett styrdokument där han berättar hur han vill stiftet ska drivas och vad man ska arbeta med. Men vilket härligt ord – Herdebrev, tänk om alla viktiga dokument kunde ha så vackra titlar.

– Det är någonting jag arbetat med sedan jag tillträdde som biskop 2011 och den 17 april så kommer det att vara klart och redo att läsas. För egen del så önskar sig biskopen att hans nära och kära får vara friska, att världen blir ett lugnare ställe att leva på. Vi pratar om terror och vi pratar om hat.

Rädsla inte hat

-Man säger att kärlek och hat är två känslor som står i motsats till varandra men jag vill nog påstå att det mer handlar om att kärlek och rädsla står i opposition. Rädslan är det verktyg som terrorister tar till hjälp för att sprida sin budskap oavsett vad det är, menar Martin Modéus när vi berör terrordåden i Paris och det som sedan hände och det som hänt fram till dit. Terror har tidigare drabbat mest åsiktsmotståndare men numera drabbas allmänheten också. Det är det som är nytt i den moderna terrorismen.

Gud välsigne dig

En timme går fort när man sitter med Biskop Martin. Visst är det en intervju till en tidning men också ett samtal där tankar om tro, om samtiden och om livets skiftningar studsar som en tennisboll mellan oss. Tillsist tar hand i hand och säger de ord som uttrycker både människokärlek och en önskan om en fridfull dag.

– Gud välsigne dig Jerry.

– Tack, och Gud välsigne dig med Biskopen…

Biskopens bön för 2016

Tack Gud, för att du ger mig ett nytt år,

ett år med möjligheter och utmaningar,

ett år med erfarenheter att göra och lärdomar att ta till mig.

Det gångna året bär jag med mig, med allt det gav mig.

En del finns med som glädje,

somligt ber jag om förlåtelse för,

och det finns också sådant som gör ont att minnas.

Jag ber om hjälp att se spåren av dig i allt som finns i världen,

i naturen och min medmänniskas ögon,

och i den kraft som du ger mig, dag för dag.

Så vill jag känna mig rustad att möta det nya.

Tack Gud, för att du ger mig ett nytt år.