Bixia släcker sina butiker

I två års tid har Elbolaget Bixia synts ute i detaljhandeln med sina butiker med elförsäljning. Men nu är det slut på de fysiska affärerna då bolaget bestämt att avveckla sin butiker.

– Butiksetableringarna var en strategisk och innovativ satsning för att komma närmare våra kunder och ge en bättre service. Men den allt tuffare konkurrensen på elmarknaden med lägre marginaler som följd, har gjort att vi nu fattat beslutet om att avveckla våra butiker, säger Mikael Hansevi, vd på Bixia, i ett pressmeddelande.

Hålla det lokalt

De små butikerna med expertis och försäljning har funnits i Linköping, Malmö, Trollhättan, Uddevalla, Växjö och Örebro sedan 2012 och kommer att läggas ned etappvis.

– Vår bransch står inför förändringar där vår bedömning är att marginalerna kommer att minska ytterligare. Därför var det här en nödvändig åtgärd, samtidigt som vi ständigt arbetar med att utveckla befintliga och nya effektiva försäljningskanaler, fortsätter Mikael Hansevi i pressmeddelandet. Bixia menar att det är närheten till kunden som variit, och ännu är, deras fokus. Likaså lokal närvaro. Hansevi poängterar att bolaget kommer att arbeta strategiskt vidare med att ge kunderna en personlig service.