Björn Eriksson är för obekväm

Hans vitbok gav resultat

I dag håller finansutskottet en öppen utfrågning om hur det skall bli med kontanthanteringen i samhället framöver. Östergötlands förre landshövding, Björn Eriksson, som startat hela diskussionen genom sin vitbok ”Korten på bordet”, är dock inte inbjuden till utfrågningen, vilket kan ses som märkligt.
kssons kritik varit för obekväm och några tår blivit trampade.
Allt fler har uppmärksammat problem med kontanthantering  efter att bankerna vägrar att ta emot eller lämna ut kontanter.

Entydigt

Orsaken är entydig och det är bankernas intresse för att vi ska använda kort istället för kontanter. Att detta drabbar äldre, invandrare samt glesbygden är inget som bekymrar landets bankdirektörerna. Sverige har fått ett betydligt mindre antal uttagsautomater, vilket styr mot en minskning av kontanter i samhället. 
Bankerna bestämmer idag hur många uttagsautomater det skall finnas i vårt samhälle genom sitt eget bolag Bankernas depå, BDB.
– De enda som har ett intresse av att minska bankomaterna är bankerna, som på så sätt kan tjäna mera pengar genom att ta betalt för kortanvändning, menar Björn Eriksson,som genom sitt uppmärksammade kontantuppror satt strålkastarljuset på frågan om vem skall bestämma om kontanthanteringen. Enligt Björn Eriksson skapas en monopolsituation inom betalningar där de privatägda bankerna styr och bestämmer vem som skall få ett betal- eller kreditkort. 
Det har gått för långt när det gäller bankernas motvilja mot att hantera kontanter, menar den förre rikspolischefen.
Varför har du inte blivit inbjuden till dagens utfrågning tror du?
– Förmodligen är jag väl lite för obekväm och har genom vitboken pekat på farorna om kontanterna skulle försvinna. Jag har inget emot kort, men det måste vara politikerna som bestämmer detta med kontanthantering och inte bankerna, menar en upprörd Björn Eriksson, som anser att någon måste få föra allmänheten talan. – Visst är jag förvånad att jag inte blivit inbjuden och kritisk till att bankerna har fått agera ensamma i kontantfrågan utan att politikerna brytt sig. I den här utfrågningen idag är det i stort bara bankspecialister som blivit inbjudna, men jag kommer att sitta på åhörarplats, säger en märkbart irriterad Björn Eriksson.

Finansuttalande

Finansutskottets ordförande socialdemokraten Fredrik Olovsson gjorde i veckan ett uttalande:   ”svenska konsumenter ska inte behöva ha kort för att kunna sköta sina inköp” vilket väl kan tydas som att bankerna eller Riksbanken kommer att få hantera kontanter framöver på ett eller annat sätt.  Fredrik Olovsson medger att situationen har blivit oönskad och en förändring är att vänta.

Björn på Riksbanken

Det skall vara möjligt att kunna ta ut kontanter utan att behöva använda kort. De mindre företagen har också haft stora problem med att bli av med sina kontanter efter att bankerna vägrat hantera dem. Diskussionen om kontanter i samhället har nog bara börjat och Björn Erikssons kontantuppror kom i rätt ögonblick innan bankernas plan på att få bort kontanter hade blivit verklighet.  I förra veckan var Björn Eriksson inbjuden till Riksbanken för att informera första vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick om sin syn på kontantproblemet. Märklig är dock att Björn Eriksson inte blivit inbjuden till dagens utfrågning om ”Kontanter i samhället”.