• Inger blev nekad sjukresa och fick gå hem från Universitetssjukhuset i Linköping med ett skadat ben. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Blev nekad sjukresa

Fick gå tre timmar med skadat ben

En kall decembernatt fick pensionären Inger gå hem från Universitetssjukhuset i Linköping med ett skadat ben. En promenad som tog tre timmar. Inger hade inte råd att åka taxi och kände ingen som kunde hämta henne. När hon frågade om hon kunde få en sjukresa sa sjukvårdspersonalen nej.

Inger fick ingen sjukresa eftersom krampen i hennes ben släppte så pass att hon kunde gå, men hon kunde inte lyfta benet. Då hon bara hade hundra kronor med sig hade hon inte råd att åka taxi. Halv tre på natten började hon gå hem.

–Jag funderade på att lifta, men det fanns knappt någon bil ute och alla körde fort förbi. Jag kunde bara gå långsamt och jag fick vila på busshållsplatserna. Det var väldigt kallt och halt ute. Jag undrar vad det är för folk som tycker att en ensam pensionär med svårigheter att gå ska promenera tre timmar i halka och kyla. Kostar inte halkolyckor tillräckligt redan, utan att Landstinget ska bidra till fler?

Måste ha med sig ett kreditkort

Efter händelsen kontaktade Inger landstinget och fick prata med Peter Wahlberg, funktionsansvarig samordnare för sjukresor och länsfärdtjänst.

–Han var mycket oförstående och tyckte att det var mitt fel att jag inte hade tillräckligt mycket pengar med mig. Han tyckte att det var en god idé att ta med en kudde och sova i väntrummet tills bussarna började gå igen, berättar Inger.

–Hon skällde och var oförskämd mot mig och det finns en gräns för vad en tjänsteman kan tåla. Alla som åker till sjukhuset måste se till att de har med sig ett kreditkort så att de kan ta sig hem. Vi har inget ansvar för hur man tar sig till och från sjukhuset, säger Peter Wahlberg.

Sjukvårdspersonalens beslut

Peter Wahlberg förklarar att det är sjukvårdspersonalen som gör bedömningen om man får en sjukresa eller inte.

–Jag kan inte ifrågasätta sjukvårdspersonalen, jag måste lita på deras beslut, menar Peter Wahlberg.

Personer som har ett funktionshinder eller är så skadade att de inte kan gå, cykla eller ta allmänna kommunikationer får en sjukresa som kostar 80 kronor, till exempel de som har brutit benet får det. Efter att Inger inte fick en sjukresa den 8 december har hon börjat planera sina besök till akuten.

–Jag kommer aldrig att åka till akuten när jag riskerar att få gå hem.

I början av januari bröt hon armen på kvällen. Då väntade hon till morgonen kom innan hon åkte till akuten.

”Ser ingen risk”

Varje år sker ungefär 330 000 sjukresor. Enligt Peter Wahlberg har han tidigare pratat med personer som vill ha en sjukresa och blir nekade, men det är sällsynt att det händer.

–Jag ser ingen risk för att folk ska bli avskräckta att åka till akuten efter att de får höra om sådana här händelser, säger Peter Wahlberg.

Patienter, anhöriga samt personal som har synpunkter på hälso- och sjukvården kan vända sig till Patientnämnden.

Det är en fristående, opartisk instans som ska stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården.

Inger heter egentligen något annat.