• Bo Olls är konst- och formansvarig på regionförbundet Östsam. Han har ett finger med i spelet vid valet av konst till Östergötlands museum. Foto: Julia Kimell
  • Se men inte röra? Denna stol på Östergötlands museum av Lars Kleen var Bo tveksam till att sätta sig i. Foto: Julia Kimell
  • Mitt i muséets konstsamlingar hittar sig Bo en liten kompis. Östgötakonstnärer har fått ställa ut sina verk på oväntade ställen. Foto: Julia Kimell
  • Bo Olls hjälper till att fördela statliga medel inom konstvärden. Foto: Julia Kimell

Bo har ett öga för konsten i Östergötland

Bo Olls älskar konst i de flesta former, och brinner för att uppmärksamma konstområdet. – Mina arbetsuppgifter varierar; ibland är jag projektledare, ibland administratör och ibland inspiratör, säger han.

Arbetslaget på Östsams kulturavdelning består av en kulturchef samt flera andra med avdelningsansvar inom kulturområdet, till exempel scenkonst, dans och friluftsliv.

– Det är vårt jobb att hjälpa tretton kommuner i Östergötland med frågor inom kulturområdet. Jag med fokus på konstsektorn. Vi har en kontaktyta mot muséer och konstnärer av olika yrkeskaraktär. Det handlar både om bild, design och slöjd. Till exempel stadsutveckling och gestaltningsfrågor i det offentliga rummet.

Bo rör sig mycket i Östergötland för att träffa ansvariga politiker och tjänstemän. Det kan handla om samverkan med kommunerna, stadsplanering eller annan förvaltning. Han träffar också konstnärsföreningar och andra branschverksamma.

– Vi ger råd och hjälp till enskilda konstnärer och initierar samarbeten till kommuner som inte själva besitter alla kompetenser.

Det är inte alla konstutövare som vet vägarna i kommunen, men Bo och hans team förmedlar både kontakter och ekonomiska medel. Han uppmuntrar och försöker hålla kontakt med konstnärerna, och vet till exempel hur viktiga konstrundorna kan vara för att möta en publik.

Prioritera rätt

Kampen är ibland hård för att få resurser till kulturen.

– Det svåra är att i konkurrensen med vård, skola och omsorg kunna argumentera och motivera varför kulturen behöver mer medel. Mår folk dåligt kan de tillfriskna fortare om de lyssnar på klassisk musik och har en bra miljö omkring sig. Det finns primära behov och det finns djupare. Under läkandet kanske man behöver något annat. Men det går att motivera det i en allt mer krympande ekonomi.

Regionförbundet fördelar de statliga resurserna till teatrar, konstnärsföreningar, musiker och andra inom kulturfältet. Institutionerna har resurser, men det är enligt Bo ett stort glapp mot hur det borde vara.

– Värst drabbade är de fria konstnärerna som letar efter kreativ yta. De söker sig ofta till Sveriges konstskolor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Linköping i centrum

I Östergötland är Linköping och Norrköping koncentrationsstäder vad gäller konst, med Motala som bubblare.

– Det finns många spännande konstnärer som blir gestaltande på olika sätt i offentlig miljö, skola, förskola. På så vis blir länet rikare, och idéer blir verklighet. Det leder till en positiv spiral då staden drar till sig fler konstnärer.

I Linköping finns en uppsjö offentliga konstverk samt konstföreningen Alka, ateljéhus och konsthallen Passagen där samtidskonst visas.

– Vi väljer plats utifrån familj, vänner och sammanhang. Få vill vara ensamma och skapa. Vi på Östsam behöver fråga oss hur vi blir regionalt intressanta och hur spännande miljöer skapas. Just nu avlutar vi ett projekt som inkluderat elva kommuner under våren där samverkan integrerats med tekniska avdelningen och stadsplanerare.

Impopulärt val

Bo har själv en bakgrund som konstnär. Han valde banan redan som barn, men fick förmaningar om att välja ”något som öppnar möjligheter”. Både far och farfar var konstnärer med erfarenheter av att det var tungt ekonomiskt. Det var inget som fick stopp på Bo som levde på sitt konstnärskap i nästan trettio år innan han tillträdde tjänsten som konstansvarig. Vid det laget hade han också jobbat som konstnärsassistent och undervisat på konstskolor, och hade ett brett kontaktnät bland andra konstnärer och bland politiker och tjänstemän.

– Jag har alltid varit intresserad av två saker: vad som händer kreativt med en skapande människa, och vad som händer ute i samhället. Hur nästa led ser ut är grunden till kulturpolitik som i och med det blir en samhällsangelägenhet. Jag tror inte man ska gömma sig i sin ateljé. Det är vid mötet med andra människor det händer något.

Flitig skulptör

I Linköping finns fem skulpturer signerade Olls, bland annat på baksidan av biblioteket. Den heter Kunskapens källa och den beskriver litteraturen som kunskapsbärare.

– Ofta jobbar jag i teman. Jag hittar former i naturen som inspirerar och skapar en process tillsammans med allt jag läser och känner. Småningom måste jag helt enkelt gestalta det.

Konst på Göta kanal

För tio år sedan tillträdde Bo sin plats då projektet Visioner vid vatten vid Göta kanal startades. Hans undran var då: ”I vilken takt behöver man röra på sig för att ändå kunna uppleva konsten”.

– På Göta kanal rör man sig ganska lugnt antingen i båt eller vid sidan om gåendes eller cyklandes. Min idé var att se potentialen i kulturarvet och samtidskonst. Det är inte alltid som folk letar upp upplevelser men några av de åtminstone tre miljoner människor som årligen rör sig på Göta kanal kanske spontant stannar upp en stund extra för att ta del av den.

Ett av konstverken vid Göta kanal som är resultatet av Bos projektledning finns på vågbrytaren utanför Bergs slussar och är en nio meter hög och fem ton tung man, Dubbelgångaren, som står uppe på stenröset.

Stora planer

Culture planning är ett sätt att se på sin plats och utveckla det som är unikt. Det är precis det många kommuner i Östergötland gör just nu, bland annat för att vara konkurrenskraftiga: de söker framtidens invånare.

– Jag tror det är den stora uppgiften framöver för regionförbundet att tillsammans göra kommunerna maximalt attraktiva utifrån deras förutsättningar. Det behövs för att överleva i ett långsiktigt perspektiv. För tjugo år sedan kunde man förlita sig på att det var jobben som byggde upp en stad. I dag är attraktiviteten viktig.

 

Fakta Bo Olls

Ålder: 50++.

Bor: I Norrköping.

Född: I Vikarbyn i Dalarna. Bott i Östergötland i 30 år.

Yrke: Konst- och formansvarig på Regionförbundet Östsam.

Familj: Ja.

Fritid: Konst, musik, litteratur och mitt barnbarn Love.

Motto: ”Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar.”

Drivkraft: Kulturen. Den ger alternativ till allt. Oavsett om du är arg, glad eller ledsen kan du bli engagerad och inspirerad, och dessutom träffar du mycket roligt folk.

Citatet: ” Jag tror inte man ska gömma sig i sin ateljé. Det är vid mötet med andra människor det händer något.”