• Johan Hagesund är en av drivkrafterna bakom Östergötlands bokmässa. Foto: Fanny Miles

Bokmässa för Linköping

I september är det återigen dags för Östergötlands bokmässa på stadsbiblioteket i Linköping. Söndagen den 20 september är det ett fullspäckat program som väntar alla bokslukare och litteraturintresserade.

Det är Dibb förlag som står bakom initiativet och i år är det tredje gången som bokmässan anordnas.

– Första året gjorde vi det i liten skala. Fler och fler ville vara med och nu har det vuxit. Målsättningen är att tids nog göra Östergötlands bokmässa etablerad och i år har vi försökt få in hela den litterära kostcirkeln, säger Johan Hagesund, en av grundarna till Dibb förlag.

Kvinnor från Östergötland

Varje år följer bokmässan ett tema och årets har landat på kvinnliga östgötska författare, ett lämpligt ämne i valtider. En av alla författare som står i fokus under bokmässan är proletärförfattaren och tillika östgöten Moa Martinson. I år firas dessutom Moaåret och som en del av bokmässan kommer Ebba Witt-Brattström, som doktorerat med avhandlingen ”Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet”, att hålla ett föredrag om nämnda författare.

– Vi kommer att ha en litterär stig där det läggs stort fokus på Moa Martinson och på Ellen Key, förklarar Johan Hagesund. Mer nutida författare som syns på bokmässan är Sofie Sarenbrant och Susanne Boll.

– Det blir många punkter på programmet. Dels har vi barnteater och sagoläsning för barnfamiljen. Olika föredrag med bland annat Emelie Schepp som ska tala om hennes väg till egenutgivning. Bokförsäljning förstås och möten med både författare och förlag. I år får vi bidrag från kommunen för första gången också vilket hjälper till att satsa lite mer, berättar Johan Hagesund.

Att skapa böcker

Det var år 2011 som Dibb förlag grundades i Linköping. Namnet är en akronym som står för ”där idéer blir böcker”, en ordlek skapad utifrån Linköpings egen slogan ”där idéer blir verklighet”. Ett inte helt opassande namn då Dibb har satsat på att ge ut böcker om just Linköping och dess historia.

Vill öka läsintresset

Även om Dibb har riktat in sig specifikt mot historia så menar Johan Hagesund att alla inom bokbranschen bör arbeta proaktivt för att öka intresset för läsning hos allmänheten. Enligt den internationella studien PIRLS, som undersöker läsförmågan hos barn i årskurs fyra, som genomfördes senast år 2011, har läskunskapen försämrats. En anledning tros vara att man idag läser kortare och mer koncisa stycken än längre kapitlen.

– Det verkar som om att läsningen håller på att förskjutas. Kanske tar man sig inte samma tid för läsning som förr. Dock har inte E-böcker slagit igenom fullt ut trots att många tror att det kommer ett genombrott snart. Jag tror att läsning måste vara enkelt för att uppskattas, säger Johan Hagesund. Att hålla en bokmässa på en plats med väggar av böcker är kanske en del i ledet att lyfta litteraturen och låta den ta plats i Linköpings kulturliv.