Bostäder i trapphusuppförande

Än så länge är det mest sand, grus och grävmaskiner uppe vid Vallastaden och i Linköpings Bo 2017 expot. Men nu börjar en utmanande arkitektonisk form skönjas lite här och var invid universitetet.
Kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter kommer attFramtidens boende

I Vallastaden ska framtidens stads- och bostadsmiljöer byggas med trygghetskänsla och hållbarhet. Lejonfastigheter bygger nu ett trapphusboende med 16 lägenheter och byggstart är planerad till hösten 2015. Per Svedberg som är ansvarig för fastighetsutveckling på Lejonfastigheter berättar att huset kommer att vara i vinkel och ha en spännande arkitektoniskt utformning.

– Huset är som sagt inte färdigritat ännu men tanken är att om man ser huset från ena hållet ska byggnaden ha en typisk karaktär med tillhörande färg- och materialval samt fönstersättning. Om man däremot ser husets andra vinkel ska en helt annan fasad framträda, säger Per Svedberg.

Nära friidrotten

På en hörntomt, nära friidrottsovalen, kommer trapphusboendet att uppföras och boendet räknas stå klart lagom till Bomässan 2017.Husets 16 lägenheter inryms på fyra våningar inkluderat entréplanet och kommer att ha en totalyta på cirka 1650 kvadratmeter bostadsyta. Just nu pågår projektering och huset tar form på ritbordet.

Lejonfastigheter bygger dessutom just nu en förskola med utomhuspedagogisk inriktning i Vallastaden med plats för 72 barn. Det blir Linköpings kommuns enda ”Ur- och Skur” förskola. Förskolan ska stå klar vid årsskiftet 2015 - 2016.
ett trapphusboende och en förskola med utomhuspedagogisk i Vallastaden.