• Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i förra veckan att bostäder kommer byggas längs med Vistvägen. Foto: Max Elofsson
  • Vid Folkungavallen i Linköping byggs det för fullt numera. Foto: Patrik Ekström

Bostäder längs Vistvägen utvecklar staden

Bostadsbristen ska byggas bort allt eftersom och nu tar kommunen tag i att bygga ordentligt med bostäder längs med Vistvägen i Linköping. Detta kommer göras för att integrera Berga med Linköpings centrum mer.

Just nu pågår det ett stort arbete med att utveckla Linköpings ytterstad och bli mer sambunden med innerstaden. Samhällsbyggnadsnämndens planer är att hitta fler ytor för att bygga bort bostadsbristen. Vistvägen kommer att bebyggas med attraktiva bostäder. Dessutom kommer en del andra verksamheter och samhällsservice att finnas på plats. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre ser det som ett stort och viktigt steg i att utveckla staden.

Planer för stråken

– I och med att vi just nu bygger så mycket kring Folkungavallen och snart påbörjas arbetet kring simhallen och då blir så tydligt att staden slutar där. Då har i vi ambitioner med att jobba med de här stråken som bland annat Vistvägen är.

Syftet med byggandet är att förtäta mer utanför den nuvarande innerstaden och kunna erbjuda bättre service just kring de här vägarna som går ut mot andra stadsdelar.

– Det kan sträcka ut stadens liv ännu längre och det främjar också våra mål att förtäta i områden där det finns bra kollektivtrafik, säger han.

Berga centrum

Kommunens tanke med projektet är att det inte bara ska byggas intill Vistvägen, utan vissa närliggande områden diskuteras också, exempelvis Åleryds vårdboende och Ånestad ridhus. I nuläget sträcker sig kommunens planer med projektet från korsningen Vistvägen/Brokindsleden ner till korsningen Vistvägen/Haningeleden. Där emellan ligger Berga där de tänker sig stora upprustningar av centrumet.

– Det är ett område som det redan byggs en del idag, men det finns vissa delar i Berga centrum där vi kan tänka oss att förtäta ännu mer och titta på vilka offentliga lokaler som skulle behövas. Vi ser idag att det saknas ett medborgarkontor och aktivitetshus bland annat.

Elias Aguirre ser flera platser längs med Vistvägen som man kan titta på gällande parkkvalité- och mötesplatsperspektiv. Hela arbetet blir ett sätt att försöka bygga bort bostadsbristen och bygga mångfald i hela Linköping.

– Vi vill förändra hur folk rör sig i staden och att göra de här delarna mer attraktiva med bostäder tror vi kommer leda till att fler vill bo därikring, säger Elias Aguirre.