• Stångåstadens nya vindsvåningar på Isafjördursgatan byggs för att möta upp bristen på bostäder och de visades upp på SABOs fastighetsdagar Foto: Tommy Pettersson

Bostadsbranschens utmaningar - Har Linköping svaren?

I förra veckan höll SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) sin nationella konferens i Linköping. Drygt 300 branschföreträdare fanns på plats och i man gjorde bland annat strandhugg i Vallastaden – en av landets mest innovativa stadsdelar som är på väg att växa fram.
Värd för mötet, som pågick i två dagar var det allmännyttiga bostadsföretaget Stångåstaden och cirka 300 deltagare var med i Konsert- och Kongress.

Mer än 50 procent

I mer än hälften av Sveriges kommuner råder det bostadsbrist men skattesystemet har missgynnat byggandet av hyresrätter. Det har varit svårt att få ihop kalkylerna helt enkelt. Allmännyttans cirka 300 kommunala bostadsföretag, som tillsammans förvaltar cirka 725 000 bostäder, har varit något av föregångare när det gäller att få ner kostnaden för hyreslägenheter. Idén kallas SABO Kombohus Bas och Kombohus Plus. Genom att pressa upphandlingspriser och bygga yteffektiva lägenheter har byggkostnaden sjunkit.

Nyligen presenterades det senaste tillskottet av Kombo hus. Kombo Mini, som är hus i 2 – 6 våningar och består av en-rumslägenheter på 35 kvm samt två-rumslägenheter på 45 kvm.

– Paletten av SABOs kombohus vidgar nyproduktionen från kompletteringsbyggande till att bygga hela stadskvarter, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Hälften av de bostäder som nyproduceras idag byggs i form av sammanhängande kvartersstrukturer. Den andelen måste öka om vi ska klara regeringens mål om 250 000 nya bostäder till år 2020.

Sverige är det land i Europa som har flest ensamhushåll och efterfrågan på små yteffektiva hyreslägenheter med rimlig hyra är stor.

Många äldre, som blivit ensamstående, söker möjlighet till ett bekvämt boende utan att behöva köpa en bostadsrätt. Genom att Boverket har nya regler för bostäder om max 35 kvadratmeter har det skapats nya möjligheter för innovativa lösningar. I Linköping har nyligen 28 studentlägenheter i modulform tagits i bruk i Ryd.

Studiebesök i Valla

Deltagarna på konferensen gjorde diverse studiebesök i Vallastaden, Abisko och Övre Vasastaden samt studerade några av de nybyggda vindsvåningar, som Stångåstaden nyligen har gjort i sitt bestånd för att nå förtätningar.

Vallastaden är en stadsdel som ligger granne med Linköpings universitet och 3 km från centrum.

I sin helhet kommer stadsdelen att innehålla ungefär 1000bostäder, där den första etappen invigs i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017.

– Bostadsbranschen står inför stora utmaningar som bland annat handlar om nyproduktion, tillgänglighet och hållbarhet. Vallastaden är en spännande stadsdel att visa upp där vi utmanar det traditionella sättet att bygga, leva och bo, menar Tommy Hultin, vd för Linköpingsexpo.

Besökte kulvert

En av de delar som SABOs besökare kunde beskåda i valla var den nya kulverten, för bland annat fjärrvärme, el, vatten och avlopp som möjliggör en tätare byggnation där gator sällan behöver grävas upp.

Kulverten, som också innebär att mer värdefull mark kan bebyggas, har tagits fram av kommunalägda Tekniska verken.

– Vi har funderat kring nya tekniska lösningar för Vallastaden och eftersom hållbarhet och småskalighet ska vara utmärkande för stadsdelen, så ville vi försöka med en ledningsinfrastruktur som tar mindre plats och dessutom är 100 procent återvinningsbar, berättar Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken.