Bostadsbyggandet minskar

I och med att bostadsbyggande minskar så kyler det naturligtvis ned hela byggkonjunkturen i Sverige.

Men i Östergötland ökar byggandet och så också i Örebro.

Inbromsning

Sveriges Byggindustrier släppte nyligen en ny konjunkturprognos som visar att bygginvesteringarna kyls av på grund av minskat bostadsbyggande. I samband med byggkonjunkturen släpper man också länsvisa prognoser.

Tillväxttakten bromsas upp i stort sett i alla län 2017 och det gäller även Stockholm som varit en stark drivkraft för bygginvesteringarna. En faktor som hämmar byggandet i Stockholm är arbetskraftsbristen som håller tillbaka tillväxten. De län som går starkast är Örebro och Östergötland och här är det bostadsbyggandet som går riktigt starkt.