Bostadsmarknaden är glödhet

Att Linköpings bostadsmarknad är glödhet det visar en sammanställning som SBAB nyligen tagit fram. Statistiken berättar att bostadsrättspriserna i Linköping ökar mest i hela landet.

En bostadsrätt kostar i genomsnitt 26 755 kronor per kvadratmeter i Linköpings kommun och det är 50 procent över det nationella genomsnittet för mellanstora kommuner.

Grannen är billigare

I grannkommunen Norrköping ligger prisnivån beydligt lägre. Den är 41 procent under Linköpings nivå.

Priserna på bostadsrätter i Linköping har ökat med hela 58 procent under de senaste två åren. Det är mer än i någon av landets 25 största kommuner, genomsnittet för landets medelstora kommuner är 28 procent.

I jämförelse med landets större universitetsorter har Linköping passerat Lund de senaste månaderna, så sent som vid årsskiftet 2011 - 2012 var prisnivån cirka 50 procent högre i Lund. Avståndet till Uppsala har också minskat men är fortfarande stort. Utöver Uppsala är priserna i dagsläget endast högre i Stockholm och Göteborg, inklusive några av dessas kranskommuner. Ingen av dem kan dock uppvisa lika kraftig prisutveckling som Linköping under de senaste åren.