• Elias Auguirre lämnar handavtryck i betongen tillsammans med Botryggs vd Adam Cocozza. Foto: Tommy Pettersson
  • Det är för den kommande generationens skull som byggandet måst skjuta fart. Foto: Tommy Pettersson

Botrygg lämnar avtryck i bostadsbyggandet

De nationella bostadspolitiska samtalen som ska lösa frågan om hur 700 000 nya bostäder ska byggas fram till 2025 har kraschat. Men Regeringen håller ändå på med den största bostadssatsningen på 20 år. Runt om i landets tillväxtkommuner byggs det som aldrig förr trots att det inte finns en gemensam samling i riksdagen om hur byggandet ska gå till.

När Sveriges invånarantal ökar snabbt genom barnafödande och invandring måste samhälet se till att det finns någonstans för alla dessa svenskar att bo. Bostadsproduktionen har varit väldigt låg i Sverige de senaste åren. Därför behövs det historiska satsningar för att komma ifatt befolkningsökingens behov.

Byggande på rekordnivå?

Bostadsbyggande är även ett mycket effektivt sätt på att få fler i arbete. När byggandet sker krävs inte enbart hantverkarna utan även underleverantörer och många andra sektorer. Som ett steg i att Sverige ska nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 är byggandet av bostäder en viktig del.

Med ett byggande av , framförallt flerbostadshus som är i nivå med miljonprogrammets dagar gör att byggindustrin går starkt fram. Bostadsinvesteringarna stiger kraftigt sett till prognosperioden 2016-2017. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. Östergötland, Linköping, Norrköping, ligger väl i linje med det genomsnitt av byggande som behövs för att uppnå Boverkets  prognos på 700 000 nya lägenheter. I kommunerna är det ofta lokala byggherrar som går före tillsammans med de allmännyttiga bostadsbolagen

Ostlänken i Tunnel?

I början av oktober var det dags igen för ett ceremoniellt avstamp för byggandet av nya lägenheter i ett kvarter av Övre Vasastaden. Denna gång bestod "spadtaget" av ett handavtryck från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre och Botryggs Vd Adam Cocozza.

Totalt planerar Botrygg bygga ett par hundra lägenheter i det här kvarteret, med säljstart i slutet av oktober. Platschef Dmitri Proshkin hade låtit gjuta en platta där Elias och Adam tryckte dit sina händer.

 – Kvarter F blir den sista etappen av den del som är planlagt i Övre Vasastaden. Det finns redan nu ett påbörjat samarbete mellan byggherrarna som kan ge minst 1000 bostäder till i området. Botrygg ser även att ett behov av utökad samhällsservice i form av förskola, skola med mera kommer tillstånd men det förutsätter dock ett positivt planbesked från kommunen, berättade Torbjörn Nilsbäcken, projektledare på Botrygg.

– Totalt 197 lägenheter kommer vi att byggstarta nu och det blir den sista delen i  etapp två. Nu hoppas vi på ett positivt planbesked för etapp tre men det hänger ju på beskeden om Ostlänken, säger Adam Cocozza och skickar över ordet till Elias Aguire.

– Botrygg och de andra byggherrarna visar på vilka stora möjligheter vi har här i Övre Vasastaden. Kommunen håller ett högt tryck i planarbetet i stadsdelar som inte berörs av Ostlänksplaneringen. Men när det gäller fortsättningen av Övre Vasastaden är vi fortfarande inne i intensiva förhandlingar med Trafikverket, informerar Elias och fortsätter.

– Vi tar ett stort steg mot att på allvar bygga bort bostadsbristen och ser att vi har fått en bra start på mandatperioden. Så här många lägenheter har inte startats i Linköping på decennier. Just nu jobbar vi hårt för att den utvecklingen ska fortsätta så att fler som har det tufft på bostadsmarknaden får en bostad. Det är framför allt lägenheter i flerbostadshus som ökat kraftigt. De stora projekten som har påbörjats i Linköpings tätort, främst Övre Vasastaden och Vallastaden.

Några stora påbörjade projekt:

• Automaten 11 i Övre Vasastaden, Botrygg, 233 lägenheter

• Integralen 1-4, Vallastaden, NMR Projekt AB, 104 lägenheter

• Alnen 16, Övre Vasastaden, AB Stångåstaden, 145 lägenheter

• Elitroddaren 4, Sintrabergen Holding AB (NCC), Södra Ekkällan, 126 lägenheter

• Irrblosset 1, Valla, Studentbostäder, 218 lägenheter

• Automaten 7 och 13, Övre Vasastaden, Brf Svehof 1, 95 lägenheter

• Isotopen 1, Vallastaden, Studentbostäder, 183 lägenheter