• Hassan Maulood, Peter Karling och Khalid Ismail arbetar ihop på Stångåstaden. Foto: Patrik Ekström

Bovärdar skapar trivsel och trygghet

De två bovärdarna Khalid och Hassan har anställts av Stångåstaden under en period om elva månader. Detta för skapa trygghet och en känsla för de områden där de arbetar.

Hassan Maulood har sin arbetsplats i Skäggetorp och Khalid Ismail i Berga och de båda killarna är mycket glada för jobbet och de trivs bra.

– Jag trivs svinbra, säger Hassan då vi träffas på Stångåstadens kontor i Tornet och han forstätter:

– Till en början så var det kanske några som undrade vem man var som dykt upp här men bara efter några dagar hade man fått en bra kontakt med de som bor i området.

Khalid Ismail är lika glad han.

– Jag trivs väldigt bra med mitt jobb och i mitt område som då är Berga. Jag gör lite allt möjligt här och ska fungera som en länk mellan de som bor i området och de områdesansvariga men det har blivit så att jag själv har fått en del egna uppgifter. Peter Karling är ansvarig för de två unga bovärdarna och kan inte nog berömma sina unga medarbetare.

Populära killar

– Killarna har blivit väldigt populära och nu när deras anställningar går ut ska vi göra en utvärdering över vad deras arbete betytt och så får vi se vad som händer. Just nu är i alla fall ingen fortsättning planerad.

Idén med bovärdarna kommer från början från sommarjobbarna Helan Rashid, Saimon Louis Hanna, Jennifer Hansson och Adin Pehilj och går ut på att ungdomarna ska agera som en länk mellan hyresgästerna och Stångåstaden samt bidra till integration hyresgäster emellan. Genom en ökad närvaro skapas en tryggare boendemiljö samtidigt som fler ungdomar får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Ungdomarna ger Stångåstaden flera möjligheter till att möta sina hyresgäster i deras hemmiljö och på deras villkor. Tanken är att de också ska bli en förebild för andra ungdomar som bor i Stångåstadens områden. Arbetet riktar sig till dem som lämnat gymnasiet och vill ta steget ut på arbetsmarknaden. Stångåstaden får även tillgång till ungdomars tankar och idéer för att skapa ett bättre boende.

kontakt och erfarenhet

Både Khalid och Hassan har under den tid de jobbat som bovärdar hunnit skaffa sig både kontakter, erfarenheter och lärt sig mycket som de kommer att ha nytta av i framtiden.

– Det här kommer bli bra att ta med i ett CV, menar Peter Karling avslutningsvis.