•  Ebba Bangaura och Drilon Duraku provade på att bowla. Foto: Tommy Pettersson
  • Bowling - en sport för alla åldrar. Foto: Tommy Pettersson

Bowling på skoltid

Bowlinghallen i den K-märkta Sporthallen har funnits sedan 1956 och kommit att bli en samlingsplats för bowlare i alla åldrar och på alla nivåer.

När LP besöker bowlinghallen just som den slagit upp portarna för dagen så råder det full aktivitet på samtliga banor. En årskurs två på Folkungaskolan har mentorsdag och valt att förlägga den till bowlinghallen för att prova på. Anton Lundgren är mentor för klassen.

Populärt att bowla

– Förra året hade vi en annan aktivitet men bowling är verkligen kul och något eleverna gillar och det brukar sluta med att de går hit på egen hand och på sin fritid för att spela.

Eleverna Drilon Duraku och Ebba Bangaura väger kloten i sina händer och tar ut sin ansats föra att sedan svinga iväg kloten med både kraft och schvung som de anstår ett riktigt proffs och jag ser flera av eleverna som lyckas med att slå en strike. Kanske mera tur än skicklighet men glädjen är inte att ta miste på.

Nästan hundra år

Som motvikt till skoleleverna och deras unga entusiasm finns det även bowling för pensionärer. Ett drygt hundratal aktiva finns och enligt uppgift är den äldste bowlaren 98 år ung. Även lite äldre ungdomar spelar i hallen då det även finns möjlighet för studenter att bowla.

Gammal sport

Bowlingen är en utveckling av kägelspelet som har nästintill uråldriga anor och stammar från Egypten där målningar visar Farao spela någon typ av kägelspel. De första uppteckningarna av spelet är dock från 1200-talet. Från Tyskland spred sig sedan spelat över hela världen och i USA ändrade det karaktär och bytte sedermera namn till just bowling. Den första bowlinghallen i Sverige invigdes 1909. Idag finns det cirka 250 bowlinghallar i Sverige med drygt 2 500 banor.