• Förbundsdirektör Håkan Dahm är nöjd över överenskommelsen. Foto: Tommy Pettersson

Brandmän tillbaka i arbete

Förbund har slutit avtal

I december förra året sa 130 deltidsbrandmän i Östra Götaland upp sig. Anledningen var de låga ersättningsnivåerna och vaga arbetsbeskrivningar.
Nu har flertalet uppsägningar återtagits av brandmännen själva och parterna har hittat en lösning.

– Vi har under vintern fört ett antal samtal med platscheferna på de berörda sju stationerna, för att hitta en lösning på den problematik de upplever. Grunden är att det har funnits en blandad bild på huruvida arbetsuppgifterna är tydliga eller inte. Det viktiga nu är att vi har tydliga arbetsuppgifter för befälsrollen samt att ersättningsnivåerna nu ligger på veckobasis. Den tiden man har beredskap får man ersättning för, säger Håkan Dahm, förbundsdirektör.

Inte fullt på Vikingstad

38 brandmän sa upp sig på stationerna Bestorp, Ulrika, Ljungsbro och Vikingstad. På sistnämnda kommer inte alla tillbaka men Lambohovs heltidsstation kan täcka upp vid behov, menar Räddningstjänsten i Östra Götaland.

– Några har valt att inte komma tillbaka av olika skäl men de flesta befäl kommer tillbaka, säger Håhan Dahm.

Tydlig arbetsbeskrivning

Ersättningsnivåerna är ungefär de samma som tidigare men skillnaden är att arbetsuppgifterna för befälen är tydligare. Några av ersättningarna kommer också att betalas ut retroaktivt till berörda brandmän. Konflikten är löst men Håkan Dahm menar att förbundet nu måste se till att deras medlemmar är nöjda med sin situation.

– Nu kommer vi kontinuerligt att prata med alla berörda och hålla koll på att deras arbetsmiljö är bra, säger han.