• Jussi Eklöf är resurssamordanre i Linköpings kommun. Foto: Sebastian Sjö

Brist på familjehem i Linköping

När det gäller behovet av stödfamiljer och kontaktpersoner råder det ingen akut brist i Linköping även om det alltid behövs flera. När det gäller familjehem är det läget däremot direkt akut berättar Jussi Eklöf, Resurssamordnare i Linköpings kommun.

Just nu har Jussi Eklöf ett par barn som behöver komma till en stödfamilj någon gång per månad. Vilka dessa barn är och vad de har för behov förklarar han så här:

Avlastning och miljöbyte

– De här barnen kan ha en funktionsnedsättning så som en lättare utvecklingsstörning eller någon annan typ av diagnos. Av två skäl så behöver barnet och dess familj avlastning i form av en stödfamilj. Dels är det barnens mamma och pappa som kanske behöver ägna tid åt sig själva eller åt andra barn i familjen och sedan behöver det aktuella barnet miljöombyte. När det gäller just stödfamilj så föreligger inte direkt någon akut kris. Vi har en del familjer som vi kan använda oss av men det behövs självklart flera.

Enkelt att hjälpa

Det är enkelt att anmäla intresse för att bli stödfamilj. Man kan bara gå in på kommunens hemsida eller så ringer man upp Jussi Eklöf själv eller någon av hans kollegor så berättar de mera. Man får vara beredd på att man blir kontrollerad i polisens belastningsregister och att man får svara på en del frågor, det görs en utredning. Jussi menar att det är viktigt att barn och familj matchas mot varandra.

Alla ska vara med

– Det är även viktigt att alla i familjen är med på tåget.  Har man, till exempel, en tonårsson som inte vill att det kommer ytterligare ett barn någon helg, så ska man kanske tänka över sitt beslut en gång till. Matchningen mellan familj är betydelsefull av flera skäl men det är viktigt att man är lyhörd för små saker som om familjen har djur och barnet kanske har en allergi. Då fungerar det inte så bra. Sedan ska man inte ha några allvarligare sjukdomar eller ligga i skilsmässa, man måste ha en stabil livssituation. I övrigt finns inga krav på att man måste vara ett par eller att man tvunget ska ha andra barn, berättar Jussi Eklöf.

En i familjen

– När det gäller familjehem, eller det som tidigare kallades fosterhem, så är det ett större åtagande och då ska barnet vara hela tiden i familjen, bo och leva där som en familjemedlem. Det här ställer självklart mycket större krav på de som kan tänka sig att vara familjehem. Här finns det ett skriande behov av flera familjer säger Jussi Eklöf och berättar också att man kan bli kontaktperson för ett barn eller vuxen med särskilda behov.

– Det är en form av engagemang och det handlar om att man ses en gång i veckan och hittar på saker som att gå på bio. avslutar Jussi Eklöf, resurssamordnare i Linköpings kommun.