• Bröderna Göran och Peter Carlsson håller marken öppen genom att slåttra den. Foto: Tommy Pettersson

Bröderna Carlsson prisades för slåtter

Göran och Peter Carlsson på Förråds säteri i Linghem får Linköpings kommuns miljö- och naturvårdspris på 10 000 kronor för sitt arbete med att hålla sitt landskap öppet.
Göran och Peter Carlsson tilldelas Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium för sitt arbete med att hålla landskapet öppet och på så sätt medverka till en bättre miljö. Priset, som är på 10 000 kronor, är en uppmuntran för brödernas mångåriga arbete på och med sin gård, Förråds säteri i Linghem. Priset delas ut för 28e gången och i drygt elva år har bröderna hållit strandängen öppen.

Vill belöna


Motiveringen till varför bröderna Carlsson fick priset är både lång och fyllig men gick ut på att kommunen ville belöna bröderna för sitt arbete med att hålla den 30 kvadratmeter stora strandängen öppen. Man lovordar även deras arbete med att restaurera sin gård.

Stort värde


– Häradskärret har ett stort värde för ornitologer och med sitt rika fågelliv är det en viktig plats ur flera synvinklar, menar Stefan Arrelid, Studiefrämjandet och en av dem som sitter stipendiekommittén. Nils Hillerbrand, kommunalråd och ordförande i samma kommitté, kunde nog så hylla det arbete som bröderna Göran och Peter Carlsson utfört på och vid sin gård. Själva tog de uppståndelsen med ro och menade att de gjorde det de gjorde dels för att de får EU-bidrag för att utföra jobbet samt att de inte gillar när mark växer igen och förbuskas.

Mat till djuren


– Vissa år när det är bra kvalitet på gräset går det att använda till foder medan andra år när det är fuktigt i kärret kommer man inte åt att slå gräset utan man får stå över det. Bröderna har planer på att utveckla sin verksamhet vid gården vilket säkerligen kan bidra till att förbättra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i det aktuella området.