• En smärre nedgång i brottsligheten kan anas i polisens nya statistik. Foto: Ellinor Harrysson

Brotten minskar i region öst

Antalet brott som polisen redovisar till åklagare har minskat enligt ny statistik från polisen. Däremot finns det brottslighet som ökat under årets två första månader.

I januari och februari 2015 redovisades 3 178 brott till åklagare inom polisregion öst. Året efter blev det 3 006 och nu, i år, var det 2 980 stycken som kom in till åklagarna.

− Det viktiga är att det syns en positiv trend. Men vi är inte helt nöjda med resultatet. Brottsoffer kan kräva mer av polisen, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning och före detta polischef i Östergötland, till polisens hemsida.

Ökat resurser

Under år 2016 har polisen arbetat med att utöka resurserna i utredningsverksamheten genom att bland annat anställa mer civil kompetens, utveckla det tekniska stödet och införande av ett stort metodutvecklingspaket. Ett viktigt exempel på metodutveckling är att effektivisera flödena genom polisens kontaktcenter (PKC). Numera avslutas cirka en fjärdedel av alla ärenden direkt i PKC. Avsikten är att bara skicka anmälningar med utredningsbara uppslag vidare i utredningsorganisationen och ge de som anmält brottet en snabb muntlig återkoppling.

Vikande trend

När det gäller våldsbrott så finns det en vikande trend även om man redovisade tre brott mer i år i jämfört med 2016. 2015 kom man dock upp i 383 stycken. En tydlig minskning ser man i kategorin "brott mot person" där det år 2015 lämnandes in hela 226 stycken mot 90 stycken 2016 och i år var det 71 stycken som skickades vidare till åklagare. När det kommer till narkotikabrott så har det skett en större ökning från 2016 och till 2017, från 781 till 880. I övrigt kan man skönja en nedgång eller att nivån är relativt konstant från ett år till ett annat i polisregion öst.

− I år tar vi nästa steg genom att höja kompetensen kring effektiva utredningsåtgärder på alla nivåer i organisationen. Vi fortsätter också se över behoven av ny teknik som kan effektivisera arbetet, ett exempel är förenklade avrapporteringssystem, säger Mats Löfving vidare.

Mer knark och trafikbrott

Hittills i år har antalet ärenden som redovisas till åklagare ökat med 1,3 procent i jämfört med samma period förra året. En stor del av ökningen beror på fler redovisade narkotikabrott (+13 procent) och trafikbrott (+10 procent). Redovisningen av våldsbrott är oförändrad. Störst antalsminskning syns för bedrägerier, som är en brottstyp som ofta har stora variationer över tid.

− Alla regioner arbetar för fullt med det åtgärdsprogram som tagits fram. Eftersom det tar en tid innan sådana insatser får fullt genomslag i ärendestatistiken borde den positiva trenden fortsätta under våren, säger Mats Löfving.

De tre polisregioner som har ökat ärenderedovisningen i år är Bergslagen (+16 procent), Nord (+10 procent) och Väst (+9 procent). I region Syd, Mitt och Öst är läget i stort sett oförändrat medan region Stockholm har minskat ärenderedovisningen med nio procent.