•  Daniela Lind, utanför polisens lokaler i Linköping, där också Brottsofferjouren har kontor. Foto: Anders Lindkvist.

Brottsoffer får hjälp

Daniela Lind arbetar på Brottsofferjouren i Linköping. Kontoret ligger i polisens lokaler, men arbetet sker många gånger i rättssalen. Hon och hennes kollegor hjälper dem som utsatts för brott.

Daniela Lind förklarar.

– Vi hjälper till före, under och efter förhandlingarna i rätten. Vi hjälper målsägaren med förberedelser, tar kompletterande myndighetskontakter och hjälper till med försäkringsfrågor.

Hon har nu arbetat 18 år i jourverksamheten, tre år ideellt och sedan som anställd av Linköpings kommun. Projekt- och verksamhetspengar får man från Linköpings kommun och den statliga Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferjouren är en ideell organisation, som för närvarande har ett femtontal ideellt engagerade, vid sidan av Daniela. Man stöttar inte bara dem som utsatts för brott utan hjälper också dem, som kallats att vittna.

Nyrekryteringar

– En del slutar och nya kommer till, så vi har ständigt återkommande utbildningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Det är mitt ansvar att engagera föreläsare och se till att vi är tillräckligt många. Vi ska snart gå ut med en ny rekryteringsannons, säger Daniela Lind.

Det är genom polisen, kuratorer på vårdcentraler, skolor och socialsekreterare som information om verksamheten når ut, vid sidan av hemsida och facebook.

– Brottsofferjouren möter ofta människor som varit med om en traumatisk upplevelse och som målsägande kan man behöva hjälp att orientera sig inför en rättegång. Vi kan berätta om hur det går till i rättssalen, vilka som kommer att vara på plats under förhandlingarna och vi kan besöka rättssalen i förväg.

Bedrägerier

Daniela Lind beskriver en brottslighet, som inte ger så stora rubriker, men som ändå kan drabba den som utsatts mycket hårt, kapningen av personnummer.

– Med ett stulet personnummer kan en förslagen brottsling både köpa varor och och ta upp lån för tusentals kronor. Här handlar det om att genast göra en polisanmälan och sedan bestrida de fakturor och de inkassokrav som kommer, hela vägen fram till kronofogdemyndigheten. Det kan ta månader att få rätsida på allt. Min bakgrund som ekonomiadministratör kommer här väl till pass, säger Daniela Lind.

Det började med att Daniela Lind såg en tidningsannons för 18 år sedan.

– Jag hoppades att kunna få hjälpa andra och bidra med något gott, säger hon. Men att kunna minska brottsligheten tror hon inte på.

– Människan är som hon är, på gott och ont.

Att brottsofferjouren står på de godas sida råder det ingen tvekan om hos dem som fått hjälp.