• Kristina Edlund vill veta när Ostlänken kan börja trafikeras. Foto: Tommy Pettersson
  • Infrastrukturminister Anna Johansson ger nya direktiv till Trafikverket. Foto: Tommy Pettersson

Bygg färdigt Ostlänken till 2027

I förra veckan presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till åtgärdsplanering kring nästa steg i regeringens infrastrukturplanering.

I Linköpings kommun är man nöjda med direktiven så här långt kring tidplan och sträckning men man har fortfarande en hel del att göra på hemmaplan tillsammans med trafikverket angående dragningen genom linköping och önskat stationsläge centralt. Trots detta Limbo i förhandlingarna med Trafikverket är man fortsatt optimistisk och går ut med ett krav på en färdigbyggd Ostlänk redan till år 2027.

I höstas presenterade regeringen infrastrukturpropositionen i den föreslog regeringen att de ekonomiska ramarna för drift, underhåll och nyinvestering i infrastrukturen ska öka med drygt 100 miljarder kronor jämfört med tidigare planperiod.

Järna Linköping först

Trafikverket får nu i uppdrag att fram förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018–2029. I förslaget ska man redovisa hur planförslaget beaktar de prioriterade utmaningar som beskrivs i Infrastrukturpropositionen.

Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de ekonomiska ramarna för utveckling av transportsystemet bör fördelas på ett sätt som bidrar till att de transportpolitiska målen nås.

Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer innebär att sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden.

– Ett viktigt fokus för regeringens samhällsbygge är satsningar på järnvägen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar vi även nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. En järnvägssträcka som både är viktig i sig själv och som en del i ett framtida höghastighetssystem, säger infrastrukturminister Anna Johansson i en kommentar..

Positivt besked

Trafikverket ska redovisa förslaget senast den 31 augusti 2017. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

– Det är mycket positivt att infrastrukturministern säger att Ostlänken ska påbörjas under 2017, men det är också viktigt att slå fast att den ska vara färdigbyggd till 2027. För att få igång bostadsbyggandet och förverkliga andra samhällsnyttor behöver vi veta när Ostlänken kan börja trafikeras, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S) i en kommentar och fortsätter.

– I direktiven slås fast att sträckan Järna – Linköping ska påbörjas under 2017. Linköping har en nyckelposition som slutdestination för den första etappen av ett ny nationell höghastighetsbana. Nu är det viktigt att vi kan fortsätta arbeta efter de överenskommelser vi redan har gjort med Sverigeförhandlingen om järnvägens dragning och bostadsbyggande.