• Johan Löfstrand är vice ordförande i riksdagens civilutskott som hanterar bostadsfrågor. Foto: Tommy Pettersson

Bygga nytt och bygga om

Renoveringsprogrammet en möjlighet

Bostadsbrist och ett otillräckligt byggande är inget nytt fenomen. Vid sekelskiftet handlade det om att riva gamla kåkar för att som August Strindberg uttryckte det "få luft och ljus. På 1964 års Socialdemokratiska partikongress bestämde man att bygga bort trångboddhet och höja bostadsstandarden.

En miljon bostäder skulle byggas på tio år under perioden 1965–1975.

Man lyckades då på den tiden råda bot på den akuta bostadsbristen och även om en stor del av dessa byggnader måste rustas upp idag så uppfyllde man vad lovat.

Samtal eller partiegoism?

I mars bjöd regeringen in till nationella bostadspolitiska samtal som är till för att lösa frågan om hur 700 000 nya bostäder ska byggas fram till 2025. Hitintills har det inte gått speciellt bra med flera så kallade partipolitiska "Drop outs "från den borgerliga alliansen.

Det var tänkt att alla partier i riksdagen utom SD skulle ingå i bostadssamtalen men när Alliansen lade fram separata bostadsförslag stod det klart att det inte blev någon blocköverskridande överenskommelse denna gång.

Johan Löfstrand är bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och riksdagsledamot från Linköping och han är övertygad om det går att lösa bostadsbristen i Sverige.

– När Sveriges invånarantal ökar snabbt, både genom barnafödande och invandring, måste vi se till att det finns någonstans för alla dessa svenskar att bo.

Bostadsproduktionen har varit väldigt låg i Sverige de senaste åren.

Det behövs idag historiska satsningar för att det ska börja byggas på allvar. Nu gäller det att se över helheten och dra med den stora penseln för att få igång bostadsproduktionen.

Det räcker inte med detaljändringar utan vi behöver ett kraftigt omtag på byggandet, säger Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna samt riksdagsledamot från Linköping vidare.

– Bostadsbyggande är även ett mycket effektivt sätt på att få fler i arbete. När byggandet sker krävs inte enbart hantverkarna utan även underleverantörer och många andra sektorer. Som ett steg i att Sverige ska nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 är byggandet av bostäder en viktig del.

Enskilda samtal pågår

Regeringen håller trots de havererade bostadssamtalen på med att genomföra den största bostadssatsningen på 20 år med miljardtals kronor i potten men det behövs mer.

Den 30 juni beslutade man att satsa en miljard på renovering av det som huvudsakligen består av byggnader i det gamla miljonprogrammets hus. Satsningen består av renovering och energieffektivisering i områden som har, vad man kallar, socioekonomiska utmaningar. Totalt en miljard kronor ska gå till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som föreslogs i budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Stödet omfattar hyresrättshus som ligger i bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. Flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter renoveringen. Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den förste oktober 2016 och totalt omfattas cirka 26 000 byggnader enligt Boverkets beräkningar.