• Mårten Arnberg är ena halvan av Byggakuten som från kommunens håll underlättat för byggherrar att få igång bostadsbyggandet i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Byggakuten hjälpte Norrköping

Medan Linköping har haft en jämn ström nybyggda bostäder stannade utvecklingen av i Norrköping. Efter 1970-talets bostadsexplosion hade man bostäder i överflöd, någonting som snabbt förändrades för några år sedan när befolkningstillväxten tog fart.

Det var omkring år 2010 som de första signalerna kom på att Norrköping började bli trångt och i december 2012 var läget så allvarligt att kommunstyrelsen tog beslut om att införa en Byggakut. Nu är Byggakuten avvecklad sedan i våras och 1 000 bostäder har eller kommer att byggas under 2014. Från noll till 1 000 bostäder på ett år ger Byggakuten gott betyg och arbetsgruppen känner sig nöjda.

– Byggherrarna har varit positivt inställda till Byggakuten, berättar socialdemokraten Mårten Arnberg som tillsammans med moderaten Robert Tenselius utgör arbetsgruppen i Byggakuten. Att de båda största partierna fanns representerade i Byggakuten var uppskattat.

Tre ben

Byggakutens arbete har inneburit kontakt med många av kommunens förvaltningar och att sammanfatta jobbet är enligt Mårten Arnberg inte alldeles enkelt. Han benar ut det i tre konkreta åtgärder: kortare tid, färre krav och öppnare process.

– Vi har kommit fram till att tiden det tar att få en detaljplan godkänd måste minskas. Det är den viktigaste punkten. Kraven i detaljplaner är rimliga var och en för sig, men när man lägger ihop dem blir det för mycket och man riskerar att projekten inte ens blir av. Kraven kan handla om exempelvis takvinklar, bullervallar och bredd på gångbanor. Vi efterfrågar en helhetssyn och ifrågasätter hur många krav det går att ställa. Den sista punkten handlar om att kommunens förvaltningar måste bli bättre på att förklara processen. Folk måste kunna hänga med i processen och kunna delta och förstå, säger han.

Den genomsnittliga tiden att få en detaljplan godkänd ligger på omkring 22 månader men man har kommit fram till att idealtiden är 18 månader, under förutsättningen att inga överklaganden görs. Genomsnittstiden på 22 månader har ett stort spann, allt mellan 4-85 månader. Det var Mårten Arnberg och Robert Tenselius själva som kom med förslag att Byggakuten skulle avslutar i förhand. Egentligen hade de mandat att arbeta med frågorna till årsskiftet men med anledning av de goda resultaten och det stundande valet valde man att avsluta på förhand.