• Fem byggarbetare på Lejonpannan insjuknade i torsdags. Foto: Tommy Pettersson

Byggarbetare drabbade av pneumokocker

Jobbar tillsammans på Lejonpannan

Fem byggarbetare vid Lejonpannan drabbades i förra veckan av pneumokocker och fick åka till Universitetssjukhuset för vård av lunginflammation och förkylningssymptom.
Där konstaterades det att bakterier, pneumokocker hade drabbat byggjobbarna och två av  de fem blev så allvarligt sjuka, med hög feber, att de fick intensivvård på US.

På samma plats

De insjuknade har inga resistenta bakterier så det finns verksam antibiotika och därför finns det ingen större anledning till oro för allmänheten. 
Folkhälsomyndigheten har tagit prover som  skickats till  Folkhälsomyndigheten för att få reda på om det finns  något samband mellan ett antal   liknande sjukdomsfall i Kalmar och de som uppkom i Linköping i torsdags.
– Det är byggnadsarbetare som jobbar för våra underleverantörer på bygget av  Lejonpannan som är drabbade. 
Några av de insjuknade personerna vårdas på US i Linköping och Tekniska verken  har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och informerat all personal på  byggarbetsplatsen. 
Vissa som får den här typen av bakterier drabbas lindrigt med  förkylningssymptom medan andra kan drabbas allvarligare med lunginflammation som  följd,meddelar Lana Brunell presskommunikatör på Tekniska verkens hemsida och fortsätter.

Vanlig bakterie

All berörd personal på Tekniska verken och dess underleverantörer har  fått information om utbrottet av lunginflammation hos byggarbetare som jobbat  med den nya pannan på Tekniska verken. Det är oftast barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar som får problem när de insjuknar i lunginflammation.
Den  smitta som drabbat byggjobbarna är luftburen men den är inte lika smittsam som vanlig influensa. 
Det är närheten till varandra som gör att smittan sprids mellan människor.
 På Tekniska verkens hemsida hänvisassmittskyddsläkaren