• Lena Micko har tillsammans med partikollegan Stina Edlund skrivit brev till Byggherrarna i BO2017. Foto: Tommy Pettersson

Byggherrarna i Bo2017 fick klargörande brev

Den stora och prestigefyllda samhälls och bostadsmässan i Västra Valla skall genomföras under år 2017 om den styrande majoriteten får fortsätta att styra efter väljarnas dom i september.

Men nu går socialdemokraterna ut med ett brev till de byggherrar som blivit tilldelad mark i bomässoområdet och talar om att man tänker fullfölja de intentioner man yrkat på i kommunfullmäktige under våren 2014. I klartext LinköpingsBo2017ska stoppas men byggandet av bostadsområdet i Västra Valla fortsätter planenligt.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i september 2013 antogs den bordlagda detaljplanen för Västra Valla och sedan följde en animerad årtalsdiskussion och en del styrelseavhopp i Bo2016. Under våren 2014 deklarerade både miljöpartiet och socialdemokraterna att man ville stoppa Bomässan, aktiebolag; Linköpingsexpo, av främst ekonomiska skäl.

Bomässans korta historik

Debatten om LinköpingsBo2017 har stundtals varit hätsk och den lär inte under tystna under valåret 2014. Frågan är nu vad som händer efter valet? Bostad- och samhällsmässan fortsätter att rulla på i sin planering och det kommunala aktiebolaget, Linköpings expo AB, jobbar vidare. Vid ett majoritetsskifte finns det risk för att bomässan stoppas och vad som händer då är oklart när det gäller de avtal som redan har skrivits under mellan byggherrarna och kommunen. Socialdemokraterna, med kommunalrådet Lena Micko och före detta styrelsemedlemmen i LinköpingsBo2017 Kristina Edlund i spetsen, vill nu i sitt brev klargöra sin politiska inställning.

– Jag ser inget konstigt med det här vi vill bara vara väldigt tydliga. Brevet är en beskrivning av vad vi sa på kommunfullmäktige och också en förklaring till vårt ställningstagande till LinköpingsBo2017, säger socialdemokraternas kommunalråd Lena Micko i en kommentar. Det största oppositions partiet har gett ett tydligt besked angående Bo- och samhällsmässan i Valla men vill fortsätta att utveckla den påbörjade utvecklingen av stadsdelen Västra Valla.

– Vi vill med brevet också bjuda in byggherrarna till fortsatta diskussioner om byggnation i Vallastaden och jag kan säga att det finns de som redan har nappat på vår inbjudan.

Försökte flytta på mässan

Lena Micko och Kristina Edlund pekar nu med hela handen och man påpekar att man ville avbryta projekteringen av mässan och få den framflyttad till 2019 istället men majoriteten ville inte lyssna på det örat. Trots att den borgerliga alliansen föreslog ett budgettillskott på 30 miljoner och diverse bolagsändringar i LinköpingsBo så vill inte socialdemokraterna stödja bomässan.

Det viktigaste för Socialdemokraterna är att det byggs fler bostäder och att staden utvecklas. Man menar att Vallastaden kommer att utveckla staden på ett positivt sätt och knyta samman universitetet och Mjärdevi med staden. Men med de kraftigt ökade kostnaderna och bristerna i styrning och ledning av bolaget är ett bo- och samhällsexpo inte längre aktuellt. Får socialdemokraterna väljarnas förtroende är det alltså finito med LinköpingsBo2017.