• Tommy Hultin kan vara nöjd med att det första bygglovet är klart. Foto: Tommy Pettersson

Bygglov för Bo2017 äntligen klart

Det första bygglovet för Vallastaden är klart vilket förmodligen innebär en ny fas för bomässan LinköpingsBo 2017. det innebär också byggstart för det internationellt uppmärksammade projektet ”House for mother”. Björn Förstberg heter arkitekten, som ritat ett hus åt sin mamma.

Bo2017 är den stora satsningen på ett samhällbyggnadsexpo i Västra valla och den har utsatts för kritik nästan från begynnelsen av projektet. Men efter att kommunstyrelsen skjutit till mer pengar och en ny organisatorisk kostym levererats så tuffar projektet vidare.

Stabilitet för bomässan

”En tillfällighet”, så beskriver han skälet till att han ritat ett hus åt sin mamma, som heter Maria Grahn och bor i Linköping. Utan Vallastadens centrala läge i Linköping, hade dock projektet inte blivit av, eftersom mamman vill bo någorlunda centralt i eget hus.

– Det känns väldigt bra. Skönt att allt är klart och att vi nu kan fokusera på bygget och vi hoppas på byggstart i september. Jag hade precis startat egen arkitektfirma när anvisningen om tomter i Vallastaden dök upp. Jag tänkte att jag skulle testa och lämnade in ett förslag, säger Björn Förstberg och fortsätter.

– Privatpersoner som vill bygga villa brukar oftast hänvisas till ytterområden. På det sättet kan man säga att Vallastaden är unik.

Enligt plan

Bygglovet betyder att Björn Förstbergs projekt är kvalitetsgodkänt och stämmer överens med bomässans intentioner. Av de datorgenererade bilderna på Förstberg arkitekturs webb framgår att ”House for mother” kommer att präglas av enkla material och synliga, bärande konstruktioner. Fasaden kläs i slitstark korrugerad aluminiumplåt och interiören utmärks av obehandlad plywood samt slipade betonggolv. Inte så originellt som det låter, enligt Björn Förstberg, men huset och indirekt LinköpingsBo 2017 har uppmärksammats mycket. Framför allt på internationella webbplatser med inriktning på arkitektur- och formgivning.

– Vi är jätteglada över det och konstaterar att fler aktörer nu ligger i bygglovsprocessen för godkännande.

Förstbergs projekt är också ett mycket bra exempel på ”Människan bygger staden”, ett av ledorden för LinköpingsBo2017, säger Tommy Hultin, vd för Linköpingsexpo AB.

Huset är delat i två volymer - i princip två mindre hus som sitter ihop. Den sammanlagda ytan är på ungefär 130 kvadratmeter, fördelade på en privat del med sovrum och badrum samt en publik del bestående av vardagsrum, kök och studio.

”House for mother” blir relativt smalt och byggs på en ganska liten tomt i den kommande Vallastaden, som präglas av småskalighet, vilket Björn Förstberg uppskattar.

– Jag gillar ambitionerna med varierad, småskalig blandad bebyggelse, olika byggherrar och hustyper med varierande upplåtelseformer. Det finns en stor risk för likriktning när man bara bygger för en viss inkomst- och åldersgrupp. Därför behövs en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, villor och lägenheter, där är Vallastaden spännande och på rätt spår.