• I Övre Vasataden har man börjat flytta in i storskala. Foto: Tommy Pettersson
  • I Ekängen blev det plötsligt statligt stopp för Stina och Elias. Foto: Tommy Pettersson
  • Hela tiden påbörjas det ett stort antal ny bostadsbyggnadsprojekt. Foto: Tommy Pettersson

Byggmålet är nått

1 000 bostäder 2016

Trots att Linköping har brottats med restriktioner på grund av snäv tolkning av bestämmelserna för flygbuller och det obegripliga statliga ingripandet när det gäller utvidgningen av Ekängen har kommunen fortsatt hög takt i byggandet.

Under 2016 har detaljplaner antagits för knappt 2 000 bostäder och 2 600 bostäder är idag i produktion.

Byggbonus

I samband med kommunens tilläggsbudget för 2017 förstärks resurserna ytterligare med drygt nio miljoner av regeringens byggbonus till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hålla ett högt tempo i bostadsplaneringen.

– Vi har dubblerat bostadsbyggandet sedan förra mandatperioden och tar nu ett viktigt steg mot att bygga bort bostadsbristen. En av Koalition för Linköpings viktigaste målsättningar är att det byggs 1 000 bostäder per år. Det är ett tufft mål som vi nu når efter hårt arbete, säger kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor Elias Aguirre (S).

Milstolpe

Linköpings bostadsbyggande håller fortsatt hög takt. Under 2016 har mer än 1 000 bostäder färdigställts. Siffran innebär att målet att bygga 1 000 bostäder per år nåtts för 2016 – en viktig milstolpe.

1 008 bostäder har färdigställts i Linköping hittills under 2016. Inte sedan 2003 har så många bostäder färdigställts under ett och samma år.

Hälften hyresrätter

Av de färdigställda bostäderna är mer än hälften, 556 stycken, hyresrätter. Många av de färdigställda bostäderna finns i Södra Ekkällan och Övre Vasastaden.

– Mer än hälften av bostäderna är hyresrätter, vilket är viktigt. I Linköping ska man kunna få en bostad även om man saknar handpenning eller förmögna släktingar. Då är det viktigt att vi också bygger fler hyresrätter, menar Elias Aguirre.