• Steven McDaniel med hund bredvid foto på Seve Ballesteros från SEO-golfens Europatours tävling Foto: Leelou Lewis
  • Steven McDaniel berättar om olika delar av golfbanan. Foto: Leelou Lewis

Byggplaner på golfbana skapar oro

Kommunens förslag om bebyggelse i Mjärdevi och Västra Valla påverkar Linköpings golfbana. Fler bostäder, mer service och bättre kollektivtrafikstråk det är några av förslagen i den fördjupade översiktsplanen. Steven McDaniels, Klubbdirektör och VD för Linköpings Golfklubb, är inte glad över förslaget.

Linköpings golfklubb har en utav Linköpings sex golfbanor och hade förra året 150 000 besökare.När golfbanan byggdes för sjuttio år sedan låg den utanför staden men med tiden har Linköping växt och golfbanan har istället hamnat mitt i staden. Kommunen vill använda marken till att låta Linköping växa ännu mer. Linköpings kommun vill med den nya fördjupade översiktsplanen skapa förutsättningar för en blandstadsmiljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt handlar det om mellan 10 000 och 15 000 bostäder.

Golfen har blivit en folksport

Steven McDaniels har livslång erfarenhet utav golf och har jobbat på Linköpings golfklubb sedan 2012. Han berättar att golfen genomgått en utveckling de senaste femton åren. Idag läggs mer fokus på varje klubbmedlems behov, det ska vara lätt att komma in i sporten och golfen ska vara tillgänglig för alla, oavsett samhällsklass.

– Golfen kostar mindre än ett gymkort och är en folksport. Det är fler som spelar och då behöver vi fler anläggningar och inte mindre. Säger Steven McDaniels och menar på att golfen växer.

Ett problem för Linköpings golfbana är att Linköping inte har något i sitt arrendeavtal som säger att kommunen ska tillhandahålla ny mark om den befintliga tas i anspråk för byggnation.

Tvingas golfbanan flytta anser han att golfen inte kommer att fortsätta finnas tillgänglig för alla eftersom blir en klassfråga om vilka som har råd att ta sig till den nya anläggningen.

Linköping växer

Det har diskuterats länge om hur man ska använda marken där golfbanan ligger. Så förslaget var inte oväntat. Däremot har Linköpings befolkning ökat snabbare än förväntat och därmed har också behovet utav bostäder blivit viktigare än tidigare.

McDaniels tycker det är bra att Linköping växer men ifrågasätter kommunens val utav markområde att bygga på. Ett argument till att bevara golfbanan anser han vara det unika läge golfbanan har.

– Det finns ingen annan stad som har en så på pass central anläggning som vi har idag. Säger han och tycker att en unik golfbana är ett bra varumärke för Linköping.

Trots förslaget ifrån kommunen ser han en positiv framtid för Linköpings golfare.

– Självklart arbetar vi för att vi ska vara kvar på den här anläggningen på det här sättet men man måste alltid ha en plan "B" och en plan "C". Vi tror att Linköpings golfklubb kommer att leva många hundra år framåt. Säger han övertygat.