• Lars Stjernkvist och Stina Edlund är nöjda över beskeden i infrastrukturpropositionen. Foto: Tommy Pettersson

Byggstart av Ostlänken skjuts framåt

I förra veckan presenterade regeringen infrastrukturpropositionen som bildar underlag till den kommande nationella planen. Propositionen gav goda besked till städerna längs den kommande Ostlänkens sträckning och i Norrköping samt i Linköping var man nöjda.

Trots att pengaflödet kommer lite senare än vad de flesta kommunpolitiker önskat är man ändå nöjda att den politiska linjen om att Ostlänken ska byggas ligger fast. Regeringens ambition är att bygga hela höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö.

Ostlänken är en åtgärd i en nationell plan och ska genomföras och får ses som första steget i nya stambanor. Arbetet med att bygga den nya höghastighetsjärnvägen kommer att ske etappvis och i den takt ekonomin tillåter.

Infrastrukturproposition gäller för perioden 2018-2029 och bostadsbyggandet har varit i fokus när man tagit fram planen vilket är en förutsättning för att nå de 700 000 nya bostäder som man vill åstadkomma på lite sikt.

Glatt i Linköping

Linköpings kommun välkomnar att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen och man vill ha nya stambanor för höghastighetståg för att bygga samman tillväxtregionerna.

– Vi är glada för att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen och tycker det är positivt att höghastighetståg är med. Men vi skulle vilja se större finansiering och vi skulle vilja se den betydligt snabbare när det gäller höghastighetståg. Från Linköpings sida vill vi se att det första steget blir stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Jönköping, precis som Sverigeförhandlingen föreslagit, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och för medhåll av  kommunstyrelsens vice ordförande Paul Lindvall (M)..

– Det är välkommet att regeringen tydliggör att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett modernt järnvägsnät. Det räcker inte bara med att satsa på att ta igen det eftersatta underhållet.Ett robust järnvägsnät kräver nya spår. Det gäller nu att gå från ord till handling. Varje fördröjning av satsningar på modern järnväg är förenade med en dyr nota.

Uppåt i Norrköping

Även för Norrköping är Ostlänken ett viktigt infrastrukturprojekt som skapar möjlighet att utveckla järnvägen. Den nya höghastighetsjärnvägen kopplar samman städerna och möjliggör arbetspendling mellan de stora Östgötakommunerna.

– Vi välkomnar beskedet om att hela finansieringen av Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen. Nu har den sista pusselbiten fallit på plats för byggstart i Norrköping år 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.