• Anna Fag, Henrik Söderbring, Elias Aguirre, Joacim Pripp och Adam Cocozza hjälps åt med de första spadtagen. Foto: Linn Strelin
  • Adam Cocozza är VD för Botrygg. Foto: Linn Strelin

Byggstart för kooperativboenden

I förra veckan togs det första spadtaget för de kooperativa hyreslägenheterna i Ullstämma. Det är Botrygg som ska bygga de åtta radhusen i projektet Rymden.

Nu under vintern och början på våren påbörjas byggandet av helt nya bostäder i Ullstämma i södra Linköping. Det kommer bli åtta stycken radhus med totalt tolv lägenheter och det speciella med dem är att det är så kallade kooperativa hyresrätter.

– Jag ser det som bra att vi bygger dem just här. Det är många som äger sin egen bostad här och ett kooperativboende är ju inte riktigt likadant, säger Botryggs VD Adam Cocozza.

Pengarna tillbaka

En kooperativ hyresrätt kan man beskriva som ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt. Kontantinsatsen som betalas innan inflyttning får man tillbaka när man flyttar ut. För övrigt sköter man om sin lägenhet på egen hand, som om det vore en vanlig bostadsrätt.

– Det är mycket bra tycker jag, det skapar mångfald och gör att andra grupper av människor kan bo här, säger Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden på Linköpings kommun.

Första i stan

Dessa tolv blivande lägenheter blir de första i dess slag i Linköping. Men på sikt så kan det bli fler.

– Jag kan tänka mig att det kommer att byggas mer och mer kooperativa lägenheter, säger Henrik Söderbring, förvaltningschef på Botrygg.

Projektet vänder sig till personer som är med i den ekonomiska föreningen. Alla kan anmäla sitt intresse för lägenheterna och just nu har ett tiotal personer gjort det. Men den siffran tror Henrik Söderbring kommer att öka ordentligt så snart det är igång.

Fakta Kooperativ hyresrätt

En kooperativ hyresrätt är en boendeform som ligger mitt emellan bostadsrätt och hyresrätt. Personer som bor i en kooperativ bostad sköter om det som en vanligt bostadsrätt, skillnaden är att man får tillbaka kontantinsatsen när/om du väljer att flytta därifrån.