• Nu är det byggklart för en förskönande förtätning på en parkeringsplats i stadskärnan. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Stjärnberg är nöjd i dag nu när detaljplanen vunnit laga kraft. Foto: Tommy Pettersson

Byggstart på parkeringsplatsen Eddan

Nu har detaljplanen för Eddan vunnit laga kraft och en byggstart planeras till vintern 2016 efter diverse överklaganden och arkeologiska utgrävningar. Det är Stångåstaden som vill bygga ungefär 200 lägenheter på den gamla parkeringsplatsen i innerstaden.

Totalt har Stångåstaden över 2 400 bostäder på gång under perioden 2015-2019 och under 2015/16 planerar bolaget att byggstarta upp emot 700 nya lägenheter i Övre Vasastaden, Gottfridsb?erg, Vallastaden, Majelden och Valla.

Nytt höghus i centrum

Vintern 2016 kommer spaden också att sättas i jorden för nya hyresrätter på det som i dag är parkeringsplatsen Eddan i korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan. För bygget står Stångåstaden som satsar på nya centrala hyresrätter med tillhörande parkeringsplatser. Riksantikvarieämbetet UV Öst har gjort två olika utgrävningar under 2014 och därmed är den frågan klar.

– Marknaden skriker efter bostäder men vi har haft en broms på byggandet på grund av en hel del överklagande framförallt i innerstaden. Men nu har många pusselbitar fallit på plats samtidigt. Eddan har varit ett  väldigt komplext projekt med oerhört många intressen att ta hänsyn till. Projektering startade med vårt förvärv av marken 2008 och nu är vi i hamn. Men vi har respekt för en komplicerad och långsam planprocess det är inte bara att klubba igenom, säger en glad fastighetschef på Stångåstaden, Anders Stjärnberg, vidare.

– Vi har rett ut alla problemen efterhand och vi har inte fått någon överprövning. Byggstart sker i år och sedan dröjer det säkert cirka 30 månader innan det blir inflyttningsklart. Det blir hundra procent hyresrätter i ett brett spann av lägenhetsstorlekar. I det ena hörnet byggs en större fastighet som blir lite högre, elva våningar. Det blir boendeparkering i källarplan och promenadstråk rakt igenom byggnaderna.

Fakta: Stångåstadens pågående projekt

Gottfridsberg, Västanfläkten. Inflyttning preliminärt våren 2017.

Harvestad, Lyckan. Inflyttning juni 2016.

Linghem, Gällstad. Inflyttning preliminärt sommaren/hösten 2016. Uthyrning pågår.

Majelden, Tallbacken. Inflyttning till sommaren 2016.

Vallastaden. Inflyttning under 2016-2017.

Övre Vasastaden, Alnen. Inflyttning till våren 2017.

Planerade projekt

Innerstaden, Eddan. Byggstart planeras till vintern 2016.

Majelden, Höjdpunkten. Byggstart planeras till våren 2016.