• Hur ser det ut inför 2017? Foto: Tommy Pettersson

Byggtakten mattas av

Prognosen höll inte

LINKÖPING Det byggs med rekordfart i Linköping men trots detta finns det en oro att den höga byggtakten inte kan hållas upp. Enligt en prognos som gjordes i februari 2016 bland privata byggherrar skulle 1 900 lägenheter börja byggas men senare med facit i hand visade det sig att endast 1 388 lägenheter byggstartade under 2016.

Byggstart prognosen är baserat på en enkät som gick till ett femtontal byggföretagen som är byggaktiva i Linköping.

År 2015 påbörjades 2300lägenheter och i den så kallade planreserven, som kommunen har, finns det för närvarande 2 184 lägenheter kvar. Vad som framträder ur dessa siffror är en begynnande nedåtgående trend inom bostadsproduktionen i Linköping.

Nu görs en ny inventering bland byggherrarna för att få fram en prognos för 2017. I den kommande prognosen förväntas en fortsatt nedgång i byggtakten.

Kommunens arbete

Elias Aguirre är kommunens högst ansvarige politiker inom byggområdet och han kommer att presentera de kommunala ambitionerna och fortsatta planering så småningom.

– Jag kan inte kommentera din siffror för jag känner inte till enkäten, säger Elias Auguirre samhällsbyggnadsnämndens S-märkta kommunalråd och fortsätter.

­­– Vad vi kan säga idag är att vi har en hög produktion med 2 700 bostäder igång och många byggstarter skedde 2025 när vi hade klart med bullerrestriktionerna.

Ständigt aktuellt

Elias Aguirre  har frågan om byggtakt på dagordningen på varje nämndsammanträde.

– Det är generellt sett svårt att förutse vilka byggstarter som blir av men vi gör flera saker för säkerställa en hög bostadsproduktion fortsättningsvis, säger Elias Aguirre vidare.

- På nämnden nästa vecka hanterar vi inriktningen på marktilldelningen för de kommande åren.

– Vi räknar med att komma igång med tilldelning av 1 300 bostäder i antagna detaljplaner som vi sedan kommer att säkerställa med avtal att de kommer igång. Vi har också några projekt som är överklagade. Ebbe park, Berga, och Ekkällan.