• Jan Willy Andersson är inte säker att man kommer fram i förhandlingarna till den förste juni. Foto: Tommy Pettersson

Caremaförsäljning skapar problem

Ambea AB som är ägare till Carema vars huvudverksamhet är att bedriva vård och omsorg tecknade i våras ett avtal om att sälja sin hemtjänstverksamhet inom kundval till ett annat företag som heter Humana AB.

Överenskommelsen innebar att Carema renodlar sin verksamhet och det första steget tog företaget i slutet av förra året när man sålde sina vårdcentraler till Capio. Nu ska man fokusera på boenden och daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta. Försäljningen förutsatte att ett godkännande från de berörda kommunerna och Konkurrensverket kom till stånd för att Humana AB skulle kunna tillträda den första juni 2013. Men nu har Linköpings kommun slagit till en broms i affären. Man menar från kommunens sida att i och med att det är nytt bolag som ska sköta driften så måste man göra en ny upphandling, eftersom det nuvarande avtalet gäller endast för Carema och inte för Humana.

Överföring sedan försäljning

Det hela började med att Carema flyttade över den aktuella verksamheten från moderbolaget till ett dotterbolag för att sedan sälja dotterbolaget med dess kommunala verksamhetsavtal till företaget Humana. Humana är Sveriges största anordnare av personlig assistans och har verksamhet även inom äldreomsorg, LSS, särskola samt individ- och familj runt om i Sverige. Efter köpet kommer Humana att ha cirka 9 000 medarbetare och drygt tre miljarder i omsättning. Just nu pågår det alltså förhandlingar mellan kommunen och Carema kring överlåtelsen.

– Jag tror inte att det här är klart ännu. Vi kan inte ge oss in i det som vår stadsjurist menar är otillåten direktupphandling. Vi måste hitta någon annan lösning på det här och det jobbar våra tjänstemän dagligen med just nu. Det är jättebråttom nu, säger Jan Willy Andersson, kommunalråd och nämndansvarig för frågorna inom äldrevården.

– Vi måste ställa motkrav gentemot vår motpart Carema så att det hela blir lagligt. Men vi har diskuterat andra lösningar och vi får se vad de säger om det.

Avtalen som gäller basansvar för servicehus, lunchservering och LOV-tjänster har varierande avtalstider och är belägna runt om i Linköping.

LOV att sälja

Båda vårdföretagen Carema och Humana ägs av nationella och internationella pensionsfonder och försäkringsbolag. Carema sålde sin hemtjänst i ett tiotal kommuner men det är endast i Linköping som det blivit diskussioner om formerna för upphandling och försäljning.

En annan viktig fråga är att lagen om valfrihet, LOV, som härskar i Linköping vilket betyder att vårdtagarna ska få välja vilken utförare de vill ha sin tjänst av. Frågan är då om man fått någon reell chans att påverka valet av utförare eftersom Carema sålde verksamheten till Humana.

– Carema har inte sett problemet så som vi ser på det. De har inte satt sig in vad våra LOV-avtal innebär. De har tydligen gjort en egen bedömning att det inte ska vara några problem. Dessutom innebär den här försäljningen svårigheter med den pågående övergången inom hemsjukvården, säger Jan Willy Andersson.

Tommy Pettersson

tommy.pettersson@linkopingsposten.se