• Emma Karlsson håller koll på eventuella fynd. Foto: Anna Ek
  • Linköpings centrum är just nu uppgrävt. Det kan leda till många intressanta upptäckter. Foto: Anna Ek

Centrum grävs upp

Just nu grävs halva innerstaden upp för att ge Linköping fjärrvärme. På plats finns arkeologen Emma Karlsson för att övervaka så att inget förstörs eller försvinner.

Man vet ganska väl hur det gamla och medeltida Linköping såg ut. Möjligen med undantag för ”Pusslunden” längst upp på Ågatan och Hospitaltorget där det varit bebyggt under lång tid. Men där har man hittat rester av en kyrkogård. Men just när det gäller Badhusgatan så vet man ganska väl vad som finns i marken under den asfaltsbelagda gatan.

Vet vad som finns under ytan

– Jo, här tror jag inte att vi hittar så mycket nytt eller sådant som vi inte sett förr, säger Emma Karlsson, arkeolog vid Östergötlands museum och fortsätter.

– Det är på så vis att vi blir informerade om när det ska grävas vid något bygge och då börjar vi med att göra en plan. Sedan är vi även med när det grävs uti fall man skulle hitta något. Här på Badhusgatan är det grävt förut så här förväntar jag mig inte att man hittar något. Dessutom är nästan hela centrum nästan söndergrävt så här finns nog inte mycket att hämta men för varje gång vi gräver så får vi ytterligen en bit till i historien om Linköping och dess historia.

Människor är intressanta

Emma Karlsson är intresserad av människor. Både hur det levt men även hur de dött.

– Det är därför jag är så intresserad av gravar och kyrkogårdar. På järnåldern lade man ner saker i graven som de döde kanske behövde i nästa liv och detta lär oss självklart mycket om hur man levde under den tiden. Därför ska det bli väldigt intressant när vi kan komma igång och gräva vid St Larskyrkan då de skall bygga till dem, menar Emma Karlsson vidare som även tycker att det finns mycket intressant att upptäcka i och omkring Linköpings ytterområden.