• Dimitri Argyriuo, Jim Yeck, Jens Birch, Carina Höglund, Linda Robinson, Helena Balthammar, Richard Hall-Wilton och Folke Sjöberg. Foto: Fanny Miles
  • Dimitri Argyriou är glad över att äntligen få öppna upp Chewbacca. Foto: Fanny Miles

Chewbacca hjälper forskningen framåt

Forskning från Linköping tar ett kliv uppåt och blir en del av den nya forskningsanläggningen ESS, som byggs i Lund. I fredags invigdes Chewbacca, en ny ytbeläggningsutrustning som kommer att tillverka aluminiumplattor täckta av tunnfilm gjord av borkarbid, som hjälper till att fånga in neutroner.

För det är just steget att hitta och fånga in neutroner som nu kommit till en ny utvecklingsfas. Det är ingen nyhet att ta fast neutroner. Faktiskt har man forskat på det i 40 år men forskarna fann sig själva vid en krissituation. Tidigare har man nämligen använt sig av gasen Helium-3 men det är en svårtillgänglig och limiterad gas och behövde därför en ersättare. Vid Linköpings universitet har man, i samarbete med forskningsanläggningen ESS ( European spallation source) och ILL (Institute Laue Langevin), i blott fyra års tid försökt hitta ett sätt att ersätta de tidigare helium-3-detektorerna. Svaret hittade forskarna vid tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. Från borisotopen bor-10 kunde man utveckla en tunnfilm av borkarbid, då även bor-10 vet hur man tar fast en flygande neutron.

Chewbacca

Linköping är en forskningstät kommun så att placera den nya produktionsenheten i staden var ett lätt val. Vid veckoslutet var det dags att inviga och avtäcka den nya ytbeläggningsmaskinen på Wahlbecks företagspark i Linköping. I centrum stod såklart Chewbacca.

– Vår detektor innehåller aluminiumplattor med en tunnfilm av borkarbid som fångar upp neutronerna och visar en bild av var neutronerna träffar. Det som händer i maskinen är att neutronerna skjuts iväg mot ett prov, exempelvis ett batteri eller en molekyl. Vi kan sedan, utifrån provet, räkna ut var väteatomerna satt. Detta hjälper oss i många materialtekniska frågor, säger professor Jens Birch från IFM vid Linköpings universitet, som varit med och utvecklat tunnfilmen. Tillsammans med Carina Höglund, doktor inom tunnfilmsfysik, kommer han att arbeta med att framställa aluminiumplattorna med tunnfilmen för att sedan skicka vidare till Lund där plattorna kommer att användas på den nya forskningsanläggningen.

– ESS är en stor neutronkälla och behövs för materialforskningens skull. Till exempel hjälper det till att kunna undersöka väteatomer för medicinsk tillämpning, berättar Carina Höglund.

Neutroner tar sig fram

Det är komplicerat för ickeforskaren men i korta drag handlar det om att neutroner, som lätt smiter undan, fångas upp av borkarbid. Varför vill man då fånga just neutroner? Enligt forskarna är dessa små bitar av världen, bland annat ett exakt mätverktyg, till exempel för magnetism. De har också hög genomträngningskraft och kan undersöka insidan på saker och ting utan att människans hand behöver öppna. En detektor, bestående av tusentals aluminiumplattor, som tidigare nämnt tillverkas i Linköping, blir en nödvändig del av de neutrondetektorer som är på gång att installeras i Lund.

– Maskinen är på plats så nu väntar att installera labbet. Det är riktigt kul att vi får utveckla detta här i Linköping, säger Carina Höglund.

Fortsättning följer

Även om själva forskningsdelen sker i Lund tvekar inte Jens Birch på att hälsa på i söder för att arbeta vidare med sin forskning.

– Jag kanske ansöker om att få forska vidare på mitt batteriprov. Eller, det kommer jag definitivt att göra, skrattar han. Under invigningen fanns representanter från forskarvärlden och ESS på plats. Den nya produktionsenheten invigdes av Linköpings nya borgmästare Helena Balthammar. Invigningen och namngivning  av maskinen Chewbacca, skedde av Dimitri Argyriou, föreståndare för forskningsenheten på ESS, som klippte bandet till toner av Star Wars temamusik såklart.