• Alltid i hatt och på språng. Christer Fällman. Foto: Tommy Pettersson

Christer Fällman 70 år

Han är allt en riktig Linköpingsprofil, kulturproffset Christer Fällman. Nu har den ständigt unge, före detta, konstchefen fyllt 70 år.

Christer Fällman är lätt att känna igen, att tycka om och att samtala med. Under åren har vi mötts otaliga gånger och pratat om konst, musik, det skrivna ordet och så mer konst då. Han kom till Linköping redan 1976 och träffade hustrun Britt här.

Passagen

Han var ansvarig för konsten i kommunen och drev upp det som skulle bli en av landets mest ansedda konsthallar för samtidskonst, Passagen, som ju ligger mitt i Linköping och i det som i en gång i tiden var en gammal saluhall. Det blev 23 år, 1000 konstnärer, 400 utställningar och 50 gestaltningar i konstens tjänst räknade Christer ut då vi summerade hans gärning i och med det att han gick i pension för tre år sedan. Att han skulle sluta att brinna för konsten är inte att tänka på utan han har fortsatt att skriva om konst i olika former och han håller även föredrag om och omkring konst. 2015 gav han ut boken "Konstscenen Östergötland".

Född i Umeå, studerade i Lund

Han kommer ursprungligen från Umeå, kom till Linköping via studier i Stockholm och Lund, och blev sedan Linköping trogen. En stad han alltså satt sin tydliga prägel på genom ett långt liv i konstens tecken. Nu har han fyllt 70 år ung och Linköpings Posten lyfter på hatten och säger "grattis".