• Mård lämnar ordförandeposten i LHC. Foto: Tommy Pettersson
  • Bengt greppar ordförandeklubban i bildningsnämnden igen. Foto: Tommy Pettersson

Christer och Bengt gör comeback

Liberalerna i Linköping beslutade vid sitt årsmöte att nominera näringslivsprofilen Christer Mård till vikarierande kommunalråd för Karin Granbom Ellison (L) under hennes föräldraledighet från 25 april 2016 till och med 30 juni 2017.

Dessutom nominerades före detta kommunalrådet Bengt Olsson som tillförordnad ordförande för bildningsnämnden. Det är två mycket rutinerade herrar som nu gör comeback under drygt ett år inom kommunpolitiken.

Vikarierande politiker

Karin Granbom Ellison (L) vara föräldraledig från sitt uppdrag som kommunalråd med rotelansvar för arbetsmarknad och bildning samt integration. Som vikarie nominerar Liberalerna näringslivsprofilen Christer Mård. Valet görs sedan av kommunfullmäktige.

Christer Mård har varit medlem i Liberalerna (fd Folkpartiet) sedan slutet av 1970-talet. Han har arbetat som politisk sekreterare för Folkpartiet i landstinget, tjänstgjort som ledamot i landstingsfullmäktige i två mandatperioder och dessutom i början på 80-talet varit ordförande för Folkpartiets kommunförening. Idag är Christer Mård (L) ordförande för Scenkonstbolaget som bildades förra året.

LHC profil

Under många år var Christer Mård verksam inom organisationen Svenskt Näringsliv. Han lämnar nu sin tjänst när han går i pension i april. Christer Mård lämnar också den 30 juni sitt mångåriga uppdrag som ordförande för LHC.

Bengt Olsson nomineras som tillförordnad ordförande i bildningsnämnden när Karin Granbom Ellison beräknas vara föräldraledig på heltid. Bengt Olsson har tidigare varit kommunalråd och i många år ordförande för bildningsnämnden. Karin Granbom Ellison beräknas återgå som ordförande i bildningsnämnden efter sommaren.