• Martin D Mileros är ansvarig för creActives verksamhet.

CreActive ny arena för studenter

För att stimulera mötet mellan idéer och människor så finns nu en kreativ träffpunkt på i Mjärdevi under namnet creActive. Martin D Mileros är ansvarig för verksamheten.

En dag att fira. Jovisst, särskilt när man bjuder in till en arena byggt för idéer och till kommunens och dess innevånares fromma.

– Hit är alla välkomna som har en idé och vill utveckla den, inleder Martin D Mileros vårt samtal. Denna dag är han extra glad då han nu kan sjösätta det projekt som han och många fler har jobbat med under dryga ett och ett halvt år. Det är bara fantasin och uppfinningsförmågan som sätter gränserna, understryker Martin D Mileros. Här kan man knyta kontakter med dem som vill och kan göra verklighet av de idéer som poppat upp och som man jobbar med.

Tre kreativa plan

Lokalerna på Teknikringen 7 är i tre plan och på 750 kvadratmeter. Vi sitter på entréplan där det är som gjort för att låta hjärnan både vila och tänka nya tankar.

– Vi kommer att ha öppet mellan 10.00 och 16.00 varje vardag. Det är alltid bemannat och här finns det ytor för man kan använda efter vad det är man vill uppnå. Är man med och delar med sig av sina idéer och sitt kunnande så är det gratis men är det ett slutet arrangemang så blir hyran marknadsmässig.

Paul invigde

Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall klippte bandet tillsammans med rektorn på LiU Helen Dannetun, studenten Victoria Falk, Combitechs Marie Bredberg och ordföranden i Mjärdevi Science Park, Christian Gustavsson.

Enligt det pressutskick som gjorts finns det inte någon likande arena i Sverige och efter att ha besökt creActice så är man beredd att skriva under på det. Här sitter upptäckarlustan, drivkraften och kreativiteten liksom i väggarna och detta redan från början.