• Ljusmanifestation för våldsutsatta kvinnor på Gyllentorget. Foto: Tommy Pettersson

Dags att avskaffa våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor i olika sammanhang är ett mänskligt gissel som tyvärr inte minskar i samhället.
Den 25 november lystes Gyllentorget upp av ljus och information vad man kan göra åt det våldsamma kvinnoförtrycket som pågår.

Mot ljusskygga aktiviteter

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor med anledning av detta ville kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata uppmärksamma detta med en Ljusmanifestation för våldsutsatta kvinnor.

– Vi ville uppmärksamma alla de kvinnor, tjejer och barn som har sökt stöd hos oss under året och därmed velat förändra sin situation av våld och förtryck genom en manifestation i Linköping. Hitintills i år har 175 kvinnor sökt stöd hos oss utifrån sin våldsutsatthet. 21 kvinnor och 20 barn har bott i våra hemliga boenden. Vi har genomfört cirka 500 antal stödsamtal på vår samtalsmottagning. 166 stödsökande unga tjejer har hört av sig till Tjejouren. Vi har genomfört sju aktiviteter, som bio och Busfabrik för barnen och deras mammor säger Therese Malkén, ordförande och fortsätter.

– Utövande av våld är en brottslig handling och en viktig folkhälsofråga eftersom våldet är utbrett och får stora konsekvenser psykiskt och fysiskt för de kvinnor, tjejer och barn som blir utsatta. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är även ett av regeringens fyra jämställdhetspolitiska mål som regeringen har slagit fast.

Tände ljus och höll tal

En av flera talare på torget var folkpartiets kommunalråd Daniel Andersson som också är ordförande i Omsorgsnämnden där dessa frågor sorterar under.

– Trots att gärningsmännen dömts, så är många kvinnor rädda för att träffa dem på stan eller att barnen ska träffa den man som slagit. Trots en dom så är de inte fria. Vi behöver stärka reglerna om kontaktförbud. Fler gärningsmän som hotar eller slår ska få elektronisk fotboja så att polisen snabbt kan agera om kontaktförbudet bryts. Vi måste också införa ett kommunalt vistelseförbud, så att det blir möjligt att förbjuda en gärningsman att besöka den kommun där kvinnan bor. Den drabbade måste ha rätt att röra sig i kommunen utan rädsla, säger Daniel Andersson vidare.

– Flatheten som tyvärr har rått i lagen kring våld mot kvinnor måste få ett slut. Gärningsmännen får aldrig vinna.