• Det är nu hög tid att Region Östergötland prioriterar Stångådalsbanan på riktigt. Foto: Tommy Pettersson

Dags att prioritera Stångådalsbanan

Kristdemokraterna har lämnat in en motion och vill att Region Östergötland prioriterar Stångådalsbanan. På senare tid har det kommit tvetydiga signaler om huruvida Trafikverket vill satsa på Stångådalsbanan i fortsättningen. En bakomliggande orsak är förmodligen att Region Östergötland, på olika sätt, inte har prioriterat frågan tillräckligt.

Det vill vi nu ändra på!

Vi menar att detta är en angelägen fråga som berör många medborgare som är beroende av att pendla till jobb, studier eller fritidsaktiviteter. Det är avgörande att vi i regionen gör vad vi kan för att säkra pendlingsmöjligheter och kompetensförsörjningen till de mindre kommunerna i länet. Om Trafikverket ska prioritera Stångådalsbanan är det viktigt att Region Östergötland, tillsammans med Kalmar län, får till en politisk samsyn och tydligt kommunicerar den till Trafikverket.

Att rusta Stångådalsbanan främjar den regionala tillväxten. Med kortare restid och tätare tågtrafik skapas ett större geografiskt område där man kan pendla för jobb och studier. Fler kan alltså bo kvar utan att behöva flytta för arbetets skull. På samma sätt ökar även utbudet av personal och kompetens för näringslivet och offentlig sektor, då arbetskraft finns tillgänglig inom ett större område än tidigare.

Ökning av resenärer

I februari rapporterades att antalet resenärer på Kustpilens sträckor fortsätter att öka. Under 2016 skedde över 665 000 resor på Stångådals- och Tjustbanorna, vilket är en ökning med nästan 10 procent. Det talar ytterligare för att värna banornas framtid.

Ett steg i att utveckla Stångådalsbanan är att möjliggöra för fler att kunna åka. Ett konkret exempel är att återöppna tågstoppet i Sturefors. Nuvarande sträcka Sturefors-Linköping tar ca 23 minuter. Med tåg skulle den resan kunna göras på halva tiden. I det här fallet vet vi att Kalmar länstrafik är villiga att stanna sina tåg och att Trafikverket färdigställer Sturefors hållplats till EU-standard, så snart det blir tågtrafik. Det som återstår är ett godkännande från regional nivå. Därför kommer vi från Kristdemokraterna att ta ett politiskt initiativ för att även Region Östergötland ska verka för att återinföra tågstoppet i Sturefors.