Dags för influensavaccination

Med start den 9 november drar vårdcentralerna i länet fram sprutorna för att vaccinera tusentals människor mot årets influensa. Befinner man sig i någon av riskgrupperna, då ska man inte tveka menar Region Östergötlands smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Förra året var det 48 100 personer i åldersgruppen 65 år eller äldre som i Östergötland genomförde en influensavaccination, utöver det tillkommer alla andra människor som av olika anledningar valde att skydda sig lite extra.

Influensaperiod

I tre och en halv vecka framöver förväntas det vara hårt tryck på vårdcentralerna runt om i Östergötland då alla personerna som tillhör någon av riskgrupperna erbjuds vaccinering helt kostnadsfritt. Lider du av hjärt- eller lungsjukdomar, svårbehandlad diabetes, nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen är du en av dem. Även personer över 65 år, gravida kvinnor och barn med flerfunktionshinder rekommenderas att ta en spruta.

– Från det att man vaccinerar sig tar det tio dagar innan man har ett skydd. Vi brukar få de första ströfallen av influensa under den tidiga hösten, men då gäller det oftast personer som varit ute och rest i bortre Asien. Samtidigt vet vi av erfarenhet att i december månad kan den egna epidemin dra igång, det vill säga att i världen har turen kommit till Sverige, säger smittskyddsläkaren Britt Åkerlind. 

Flera stammar

Varje år genomför Världhälsoorganisationen ett stort arbete för att ta fram vilka influensastammar som förekommer mest runt om på jordklotet, men även vilka man tror kommer att dyka upp under påföljande säsong.  Det är dessa som man sedan vaccinerar sig emot.

– Det brukar vara ett oerhört hårt tryck när vaccinationsperioden drar igång. Vårdcentralerna riggar speciellt för det här och de använder sig av ett drop-insystem. Det bästa är att gå en dag man har lite tid över, kanske ta med sig en trevlig bok och räkna med att man kanske får vänta ett litet tag, rekommenderar Åkerlind.