• Anders Stjärnberg, verkställande direktör på HSB Östergötland framför "silverbyggnaden". Foto: Tommy Pettersson

Dansbanan miljöcertifierad

En helt ny stadsdel håller på att ta form i gamla Folkets parkområdet. HSB har tillsammans med andra byggherrar förvandlat ett område som inte användes speciellt mycket, inte ens under parkens glansdagar, till ett modernt bostadsområde i en växande stad som skriker efter nya bostäder.

År 2010 börjades planeringen för HSBs första bostadsrättsförening i Folkets Park, HSB brf Dansbanan med 51 lägenheter och drygt två år senare började byggnationen och huset växte fram. I oktober 2015 var huset klart och alla köpare hade flyttat in. Ansökan för att certifiera huset enligt Miljöbyggnad skickades in.

Silver

Nu i dagarna kom certifikatet som intygar att HSB brf Dansbanan har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver, vilket motsvarar en högre ambitionsnivå än myndighetskrav.

– I Dansbanan har vi förutom miljöbyggnad satsat mycket på social hållbarhet i form av gemenskap och fokus på livet i och runt huset. Detta syns bland annat på HSBs sätt att arbeta med stora balkonger och uteplatser, vilket ger ett rikt balkong- och uteplatsliv. Den fina innergården med vackra planteringar, sittplatser, stora grönytor och lekplatsen lockar till äventyr och samvaro, säger Inger Kannerstål, marknadschef på HSB Östergötland.

Gröna byggnader

För att ge så goda förutsättningar som möjligt vid nyproduktion och borga för god kvalité har HSB som mål att våra nybyggda bostadsrättsföreningar skall certifieras enligt modellen Miljöbyggnad. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå nivå brons, silver eller guld. HSB har som ambition att all nyproduktion ska uppnå nivå silver.

Ekonomiskt bra boende.

– På HSB Östergötland är arbetet med hållbar utveckling sedan länge i full gång.Ett led i detta arbete är just att certifiera nyproducerade bostäder enligt Miljöbyggnad. Likaså är miljöcertifieringen ett steg i HSBs centrala strategi att minska koldioxidutsläppen med 50 procent från år 2008 fram till år 2023, säger Anders Stjärnberg, verkställande direktör på HSB Östergötland.

Miljöbyggnad är en modell för att optimera byggnadens drift och förbättra inomhusklimatet. Det leder till hus att må bra i, samtidigt som byggnadens miljö- och klimatpåverkan minskar. Utmärkande för miljöklassade hus är sunda materialval, låg energiförbrukning och bra inomhusmiljö, vilket vi löpande följer upp för att säkerställa att kraven uppfylls.