Därför måste Attendo LSS betala vite

Attendo LSS AB måste betala vite på drygt 175 000 kronor. Orsaken? Utebliven arbetsledning.
Kvalitets- och utvärderingskontoret har gjort en uppföljning av Attendo LSS AB:s verksamhet vid Ålerydsvägen 9. Avtalet gäller även för Grindgatan 76 och Ekholmsvägen. Uppföljningen visar att Attendo LSS AB inte lever upp till avtalet när det gäller arbetsledning på plats och social gemenskap.
–Det är ovanligt att omsorgsnämnden dömer ut vite, men det är viktigt att vi tydligt reagerar när en utförare inte lever upp till det man har lovat i avtalet, säger Daniel Andersson, ordförande för omsorgsnämnden.

En chef på tre enheter

Under en period har en chef ansvarat för Ålerydsvägen 9, Grindgatan 76 och Ekholmsvägen, vilket innebär att löftet om arbetsledning på plats 14 timmar i veckan på respektive enhet inte har uppfyllts. Det skedde under september, november och december 2014 samt januari och den 1 till 10 februari i år. Därför ska Attendo LSS AB betala 158 400 kronor.

Utebliven aktivitet

Dessutom måste Attendo LSS AB betala ytterligare vite på 18 000. Skälet är att Attendo LSS AB enligt avtalet ska arrangera en aktivitet minst fyra gånger per år dit personer från andra boenden bjuds in. Och det har inte skett.