De blir nya polischefer

Nu står det klart vilka som blir nya polischefer i vår region i och med den nya omorganisation som ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Av de 501 sökande till de utlysta chefsbefattningarna var 190 kvinnor och 311 män. 42 kvinnor och 47 män har nu förordats till befattningarna. Sedan tidigare är sju regionpolischefer, sju biträdande regionpolischefer, åtta chefer för de nationella avdelningarna, en chef för internrevision och 25 polisområdeschefer rekryterade. Hittills är därmed totalt 80 män och 59 kvinnor rekryterade till den nationella och regionala ledningen polismyndigheten. I ”Polisregion Öst” blir följande personer chefer: Carina Lennqvist, chef operativ verksamhet, Johan Levin, chef utredningsverksamhet och till kanslichef Maria Melchersson-Tell. När det gäller underrättelseverksamheten så fortsätter rekryteringsprocessen.