De får en skjuts i sitt företagande

Programmet som Elisabeth Andersson Brinckmann är en av skaparna till affärsutvecklingsprogrammet Qvinst som riktar sig till kvinnor som har företag inom de gröna näringarna.

Hon är övertygad om att sådana program behövs.

– Absolut. Kvinnor som driver företag inom de gröna näringarna är ofta inte så bra på att planera, prioritera och ha en struktur i företaget. Efter de har gått programmet vet de mer om vad som behöver göras i företaget. Programmet ger dem en skjuts och kvinnorna börjar leda företaget i stället för att företaget leder dem. De fyller inte bara dagarna med sysslor utan har en tanke bakom, redogör Elisabeth Andersson Brinckmann, som driver företaget Vilja Lysa som bland annat sysslar med affärsutveckling.

Hon påpekar att kvinnorna också ändrar attityd och börjar se sig mer som företagare och inte som en som pysslar lite på gården.

– De blir mer tydliga mot kunder och då får de också mer sålt.

Ökar lönsamheten

Tillväxtverket och Främja Kvinnors Företagande finansierar Qvinst till stor del. Elisabeth Andersson Brinckmann, som skapade programmet tillsammans med Agneta Rythén Martin, tycker att det varit mer lyckat än hon vågat drömma om. 114 kvinnor har deltagit.

– Från början godkändes två program. Nu har vi genomfört fem. Men om det blir en fortsättning är osäkert. Hela programmet Främja Kvinnors Företagande har slut på pengar och nu ska det utvärderas vad som var bra. Jag tror det görs under 2015, säger hon.

På tal om pengar så har däremot många sett en ökad omsättning i sitt företag efter genomgången Qvinst-kurs.

– När kvinnorna började programmet så var 50 procent missnöjda med sin lönsamhet. På återträffen ett halvår senare så hade 30 procent ökat sin lönsamhet och 32 procent trodde att de skulle göra det. 62 procent är en fantastisk siffra och mycket glädjande, avrundar Elisabeth Andersson Brinckmann.