• Eva Andersson är ordförande i regionfullmäktige som beslutar om hur stipendiepengar fördelas. Foto: Tommy Pettersson

De får regionens kulturstipendium

Årets kulturstipendiater har utsetts av Regionen Östergötland. Ett arbete med en betongsilo i Vadstena belönas med 50 000 kronor, bland annat.

2016 års kulturstipendiater fastställdes av regionutvecklingsnämnden på onsdagen i förra veckan.

– Det är roligt att Region Östergötland har en sådan bredd inom kulturlivet. Jag tycker att det är viktigt att våra stipendier stimulerar en fortsatt utveckling av kulturen, säger Eva Andersson  socialdemokrat och  ordförande i regionfullmäktige.

Årets stipendier innehåller en del nyheter, bland annat har prissummorna höjts. Följande personer tilldelas de fyra kultur- och utvecklingsstipendierna om 40 000 kronor vardera:

Sofia Harryson och Tea Harryson, dansare, Norrköping

För att vi ser med glädje på att de tillsammans åter lyfter och utvecklar danskonsten inom regionen.

Emma Nilsson, konsthantverkare, Norrköping

För konsekvent och ambitiöst utforskande av brukskeramikens skulpturala och abstrakta former.

Marie Länne Persson och Toste Länne, folkmusiker, Linköping

För att ni tillsammans ständigt gör nya upptäckter i folkmusikens skattkammare.

Charlotta Lillieström Hallberg, bildkonstnär, Linköping

För att vi vill uppmuntra ett fint konstnärskap som stärker textilkonstens vackra och unika formspråk. Årets arbetsstipendium på 100 000 kronor går till bildkonstnären Annika Bergqvist Kupiainen, Vikbolandet. För att vi vill uppmärksamma hennes uppfinningsrika konstnärskap mitt i samtiden. Hennes verk kännetecknas av humor och originalitet.

Nya pengar till UGGLAN

Det nya stipendiet på 50 000 kronor för nyskapande projekt får bildkonstnärerna Rasmus Sköld, Maria Segersäll, Sofia Ek och Joel Alenius i Kulturförgreningen UGGLAN, Vadstena

För ett innovativt gränsöverskridande arbete som har förvandlat en lokal betongsilo till ett samtida konstprojekt.

Apropå det prisade projektet med betongsilon säger Eva Andersson så här:

– Med silon i det offentliga rummet öppnar konstnärerna upp och gör kulturen tillgänglig för alla. Det är också nytänkande och i det här fallet en förgrening med nya kulturskapare. Kulturstipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde i oktober.