De förstör allt journalister kämpar för

Förtroendet för journalister sjunker samtidigt som rasistiska sajter frodas. Folk anklagar journalister för att vinkla, förvränga fakta och till och med mörklägga sanningen - framför allt när det handlar om människor med utländsk bakgrund. Därför väljer allt fler att läsa nyheter på exempelvis Fria tider, Avpixlat och Exponerat. Samtidigt dyker det upp statusuppdateringar i mitt Facebookflöde som är skrivna av personer som inte vet vad källkritik är. I dag tror folk att vem som helst är en journalist.

Misstron mot journalister har funnits sedan i början av 1900-talet. Varför? Jag tror att det till stor del handlar om att många inte vet hur journalister jobbar. Att vinkla har fått en negativ innebörd, men alla vinklar sina texter. Vi samlar in fakta och gör intervjuer, sedan sorterar och analyserar vi materialet. Slutligen lyfter vi fram det mest väsentliga för att läsarna ska bli lockade av att läsa och att texten ska bli förståelig. Tyvärr händer det att löpsedel, rubrik och ingress inte stämmer överens med brödtexten. Självklart måste journalister vara försiktiga med hur de vinklar för att inte göra läsarna besvikna. Det är en talang att vinkla rätt.

I journalistikens värld finns en mängd pressetiska regler. Bland dessa regler står det bland annat att journalister inte ska framhäva ”berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuella läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”. I många fall saknar dessa fakta betydelse. Det skrämmer mig att rasistiska hemsidor har fått ett så stort inflytande eftersom de går emot allt som journalister kämpar för.